Sökning: "celebrity branding"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden celebrity branding.

 1. 1. Kändisfabriken Paradise Hotel - En kvalitativ innehållsanalys av roller, genus och personal branding

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Axel Börjesson; Bianca Rior; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; personal branding; rollteori; genus; könsstereotyper; sociala medier; Paradise Hotel; Instagram.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Paradise Hotel (PH) är Sveriges största och mest populära reality-tv-program, men även kanske Sveriges största kändisfabrik; unga svenskar söker sig nämligen till programmet i hopp om att lansera ett sociala medie-baserat kändisskap. Till att börja med grundar sig PH i heteronormativitet och har ofta blivit kritiserat för förlegade könsroller, därför utgår denna studie från att undersöka de könsstereotypiska skillnader som råder mellan en manlig respektive kvinnlig roll. LÄS MER

 2. 2. A comparative analysis of CGI Instagram influencer, @lilmiquela, and human Instagram influencer, @_emmachamberlain

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Deya Aliaga Kuhnle; [2019]
  Nyckelord :Instagram; influencer; media production; social media;

  Sammanfattning : In an increasingly digital world, the relatively under-researched realm of the social media influencer industry is slowly becoming more pertinent and revealing for academic research areas for media production and representation. In this paper, a comparative visual analysis was undertaken to compare human influencer, Emma Chamberlain, and computer-generated influencer, Lil Miquela through the examination of a total of 16 Instagram posts across the two influencers. LÄS MER

 3. 3. Tick tack, Tik Tok. Hög tid attlära känna den moderna tidensopinionsbildare : En kvalitativ studie om unga influencers på mobilappen TikTok

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Marknadsföring; Stockholms universitet/Marknadsföring

  Författare :Mikaela Hermansdotter; Jesper Cederlind; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; social media; opinion leaders; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; advertising children; Influencer marketing; social media; opinionsledare; generation Z; motivation; self-branding; micro-celebrity; reklam barn;

  Sammanfattning : Det faktum att unga människor, genom sociala medier, i allt större utsträckning erhåller makt att påverka har kommersialiserats av företag genom marknadsföringsmetoden influencer marketing. Merparten av forskningen kring influencer marketing fokuserar dock på företag eller följare – men vad vet vi egentligen om hur dessa influencers själva betraktar fenomenet och sin roll? Vad är det egentligen som driver influencers under 18 år? Denna studie ämnar besvara dessa frågor och därigenom tillhandahålla viktig insikt kring hur företag bäst förhåller sig till gruppen unga influencers. LÄS MER

 4. 4. Cynicism towards Political Marketing and Branding: The Cause of Political Apathy among Young People

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anupong Tumjanda; Shah Alam Riaz Tarar; [2019]
  Nyckelord :Marketing and branding; marketing and branding in politics; cynicism; political apathy; young people; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Cynicism towards Political Marketing and Branding: The Cause of Political Apathy among Young People Date of Seminar: 5th June, 2019 Course: BUS N39. Degree Project in Global Marketing Authors: Shah Alam Riaz Tarar & Anupong Tumjanda Supervisor: Jon Bertilsson Keywords: Marketing and branding, marketing and branding in politics, cynicism, political apathy, young people Thesis Purpose: This study investigates the reason for political apathy among the youth despite the growth of marketing and branding in politics. LÄS MER

 5. 5. Why Brands Still Cause Trouble : Revisiting Holt's dialectical theory of consumer culture and branding

  Master-uppsats,

  Författare :Luis Grau; Andrei Vanetski; [2018]
  Nyckelord :brands; consumers; consumer culture; instagram; influencers; marketing; micro-celebrity; endorsement; Bourdieu s habitus; lacan s discourse;

  Sammanfattning : The rise of social media in general and Instagram in particular has enabled a new type of celebrities, called micro-celebrities, that nowadays are being increasingly used by companies to endorse their products or establish their brands. While celebrity endorsement as a type of stealth branding together with some other marketing techniques characteristic of postmodernism were predicted to be unveiled and scorned by consumers (Holt, 2002), there are signs that through the practices of micro-celebrities, the language and logic of marketing have become even more ubiquitous in our contemporary social life (Khamis et al. LÄS MER