Sökning: "celibacy"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet celibacy.

 1. 1. "De ser oss som monster" : En studie om att leva i ett ofrivilligt celibat

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Kreuger; Alexsander Mesfin; [2019]
  Nyckelord :Incel; Alienation; Maskulinitet; Social konstruktion; diskurs;

  Sammanfattning : Incel är en förkortning av det engelska involuntary celibacy, eller på svenska de individer som befinner sig i ett ofrivilligt celibat. De individer som identifierar sig som incel har som en grupp fått mycket uppmärksamhet på grund av dess misogyna tankar och våldsamma agerande. I denna studie granskar vi hemsidan incels. LÄS MER

 2. 2. Slaven, celibatet och queera kastrater. Om maskulinitetskritiska och queerteologiska perspektiv på Matteus 19:11-12

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Johanna Wikberg; [2018-06-20]
  Nyckelord :eunuch; queer theology; masculinity studies; transgender theology; queer; gender; celibacy; The gospel of Matthew; The queer Bible commentary; New Testament masculinities;

  Sammanfattning : This essay considers analyses from queer theology and theological masculinity studies relating to aspects of gender and sexuality in Matthew 19:11-12. Examination of interpretations from these perspectives often focus on the social role and cultural understandings of the eunuch in these verses. LÄS MER

 3. 3. Att ursäktas för sin börd En undersökning av påvliga dispenser för oäkta börd till klerker och klosterfolk i den svenska kyrkoprovinsen under perioden 1255-1372

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Christian Hohenthal; [2013-08-06]
  Nyckelord :Middle Ages; illegitimate birth; clerics; monks; nuns; papal dispensations; defectus natalium; Ecclesiastical Province of Uppsala; Medeltiden; oäkta börd; klerker; munkar; nunnor; påvliga dispenser; kyrkoprovinsen Uppsala;

  Sammanfattning : This study aims to delineate the discourse of the canonical issue of the defectus natalium, the defect of birth, ascribed to medieval Catholic clergy of illegitimate birth, which prevented ordination to the Holy Orders or advancement to higher monastic offices. Using papal dispensations directed to Swedish clerics, monks and nuns during the period 1255-1372, the essay attempts to outline the official attitude of the papal authority towards illegitimate birth among its servants and how such a defect could be compensated by the individual. LÄS MER

 4. 4. Det katolska prismat : En kvalitativ studie om vardagsreligiositet, prästskandalen och den katolska kyrkan på den irländska landsbygden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Evelina Juel; [2012]
  Nyckelord :Catholicism; the Catholic Church; Ireland; Lived Religion; Socialization; Secularization;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how Irish people on a rural location practice their faith in everyday life. The intention is also to find out what strategies my interviewees use to negotiate the abuse scandal and what their thoughts on the Catholic Church are. LÄS MER