Sökning: "cell betong"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden cell betong.

 1. 1. Clinical and subclinical mastitis in dairy cattle and buffaloes in Bihar, India : prevalence, major pathogens and risk factors

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Hardenberg; [2016]
  Nyckelord :cattle; cow; buffalo; udder health; mastitis pathogens; South Asia; nötkreatur; ko; buffel; juverhälsa; mastitpatogener; Sydasien;

  Sammanfattning : Bihar, located in north-eastern India, is a state with a growing dairy sector. Many people live under the poverty line and depend on the livestock and dairy production from cattle and buffaloes for their livelihood. Mastitis is known to result in substantial production and economic losses which can be crucial for small-scale dairy farmers. LÄS MER

 2. 2. Cellarmering : En jämförande studie mellan traditionell betongarmering och en ny typ av armering innefattande projektering och produktion

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Per Lindholm; Joakim Samuelsson; [2013]
  Nyckelord :reinforcement; concrete; innovative methods; stronger geometry; cell reinforcement; armering; betong; innovativa metoder; starkare geometri; cellarmering;

  Sammanfattning : Idag, inte bara i Sverige, bygger man mer och mer i betong. Betongkonstruktioner ses inte längre som något kallt, grått och tråkigt då man kan uppföra byggnadsverk som inte bara är starka och tåliga utan även med originella former och färger. LÄS MER

 3. 3. Betongpelare och brand : En utvärdering av 500 °C isotermmetoden

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Li Santesson; [2013]
  Nyckelord :500 °C isotherm method; Eurocode; concrete; column; load; fire; isotermmetod; 500 °C; Eurokod; branddimensionering;

  Sammanfattning : At the beginning of 2011, Sweden started using the European rules for structural design, the Eurocodes, instead of the previous national rules. In both the previous rules and the Eurocodes, it is possible to dimension concrete columns using tabled values. However, the required cross section measurements have increased considerably. LÄS MER

 4. 4. EN TOTALKOSTNADSJÄMFÖRELSE MELLAN CELL-, SKUM- OCH LECA-BETONG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Mattias Hansson; Christian Åslew Andersson; [2010]
  Nyckelord :cellbetong; skumbetong; LECA-betong; pågjutning; bjälklag; renovering; stambyte;

  Sammanfattning : This report provides a comparison between the products cellular concrete, foam concrete and LECA concrete. The questions to be answered during the work is how the cellular concrete stands up in cost terms to the existing competitors on the market, how the concrete products differ in design work, and in which situations the concrete varieties are preferred to use. LÄS MER

 5. 5. Kontaktledningsstolpen ur ett beständighetsperspektiv : en analys över äldre kontaktledningsstolpars vara eller icke vara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Ida Mattsson; [2009]
  Nyckelord :Spaltkorrosion; Fundament; Kontaktledningsstolpe; Betong; Stål; Beständighet; Korrosion; Karbonatiseringsinitierad; Kloridinitierad korrosion; korrosion; Aktiv passiv-cell; Underhåll; Reinvestering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER