Sökning: "cell heterogeneity"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden cell heterogeneity.

 1. 1. Characterization of cellular enzymatic activity through functional single cell analysis using DropMap

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Immunteknologi

  Författare :Linnea Gidner; [2020]
  Nyckelord :Single-cell analysis; enzymatic activity; cell heterogeneity; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Assuming normal distribution within cell populations has long been status quo in cellular research. With the fast development of techniques, numerous examples of heterogeneites within isogenic cultures have been unveiled, demonstrating the need of single cell analysis. LÄS MER

 2. 2. Spatial Frequency-Based Objective Function for Optimization of Dose Heterogeneity in Grid Therapy

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Fysikum

  Författare :Fredén Emil; [2019]
  Nyckelord :Radiotherapy; Dose Optimization; Objective function; Dose Heterogeneity; Proton Grid Therapy; Spatially Fractionated Radiotherapy; SFRT;

  Sammanfattning : In this project we introduced a spatial frequency-based objective function for optimization of dose distributions used in spatially fractionated radiotherapy (also known as grid therapy). Several studies indicate that tissues can tolerate larger mean doses of radiation if the dose is delivered heterogeneously or to a partial volume of the organ. LÄS MER

 3. 3. Effekten av träning på ledbroskets sammansättning av makromolekyler hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2017]
  Nyckelord :häst; ledbrosk; träning;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig orsak till hälta hos atletiska hästar och visar sig som broskdegeneration tillsammans med subchondrala förändringar och inflammation. Träning kan vara en bidragande orsak då mekanisk belastning av för hög intensitet orsakar mikrotrauman och försvagning av det kollagena nätverket. LÄS MER

 4. 4. Characterization of heterogeneity of biomolecular interactions using 3rd generation biosensor

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Linus Wallbing; [2017]
  Nyckelord :Biosensor; characterization; fast interaction system; parathyroid hormone system; adaptive interaction distribution algorithm;

  Sammanfattning : A new tool for kinetic evaluation of kinetic rate constants is enabled by a 3rd generation biosensor. The tool is developed to meet the need of reliably experimental information and communication between pharmaceutical companies and regulatory agencies to increase the productivity and decrease the associated risks. LÄS MER

 5. 5. A platform for Chinese hamster ovary (CHO) cell genome engineering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Jiten Doshi; [2016]
  Nyckelord :Chinese hamster; lentivirus; RMCE;

  Sammanfattning : The production of therapeutic recombinant proteins in heterologous systems has gained significance since the last decade. For recombinant proteins that require post-translational modifications (PTMs), mammalian systems are preferred. Chinese hamster ovary (CHO) cells are the mammalian cells of choice for production of recombinant proteins. LÄS MER