Sökning: "cell wall formation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden cell wall formation.

 1. 1. Evaluation of GM trees expressing a fungal enzyme : investigating the effects of the fungal enzyme on activation of jasmonate signaling using JAZ10:GUS reporter lines of Arabidopsis

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology

  Författare :Elin Bäckström; Therese Thalin; [2019]
  Nyckelord :cell wall formation; cell wall composition; genetic modification; genetic improvement; ; GUS;

  Sammanfattning : The fungi enzyme glucuronoyl esterase can be used to change the cell wall composition in plants for easier extraction of cellulosic biomass compounds for the production of biomaterials and biofuels. However, previous studies have shown that expression of glucuronoyl esterase in plants causes stress response, mediated by jasmonate signaling, and growth penalty. LÄS MER

 2. 2. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2018]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER

 3. 3. Enzyme-aided production of lipid emulsifiers from side-streams of the food industry: rapeseed press cake and oat oil

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Renske Bouma; [2017]
  Nyckelord :Lipid emulsifiers; enzymes; side-streams food industry; rapeseed press cake; oat oil; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this thesis project was to utilize side-streams of the food industry, namely rapeseed cake and oat oil, by enzyme-aided production of lipid emulsifiers. The first objective was to extract lipids from the rapeseed press cake and increase protein yield, by adding an enzymatic step to the already existing protein extraction procedure developed by the food department of Lund University. LÄS MER

 4. 4. Cellulosasyntesgener i två Populusarter : släktskap och uttrycksmönster under vedbildning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jenny Dahl; Hilda Mikaelsson; [2016]
  Nyckelord :Populus trichocarpa; Populus tremula; genom; cellväggssyntes;

  Sammanfattning : Cellulosa är ett förnyelsebart material som är högaktuellt i dagens miljömedvetna samhälle. För att kunna nyttja den effektivt krävs kunskap om de processer som styr vedbildning och trädens tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Redesign of a pin-on-disc tribometer focusing on blast furnace off-gas dust

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Shimelis Wassie; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid järnframställning försöker man minska materialspill i avgasstoft från masugnar. Järnmalm och koksmaterial blåses ut från masugnen i form av avgasstoft. För att minska materialförlusterna i form av dammbildning är det viktigt att förstå mekanismerna bakom dammbildningen och beteendet i masugnen. LÄS MER