Sökning: "cellkontor"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet cellkontor.

 1. 1. ”Mer synlig som ledare för alla” - En kvalitativ studie om hur ledarskapet påverkas i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Paulina Zayer; Tania Rolandsson; [2019-09-03]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserade kontor; ABW; cellkontor; ledarskap och förändringsarbete;

  Sammanfattning : The aim of the current study was to examine how an organisation implemented a move from traditional cell offices to an Activity Based Working (ABW) office, and how leadership was affected by this change. Our intention was to examine the different types of support that leaders received from their organisation during the change. LÄS MER

 2. 2. Det är öppet, här får jag tala högt : En kvalitativ studie om hur arbetsplatsutformning påverkar trivsel, sociala interaktioner mellan anställda och förväntningar samt beteende kopplat till psykologiska kontrakt.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Stina Åhlander; Linn Klingsdal; [2019]
  Nyckelord :Arbetsplatsutformning; Cellkontor; Öppet kontorslandskap; Psykologiska kontrakt; Goffman; Trivsel; Social interaktion; Förväntningar; Medarbetare; Arbetsgivare;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cellkontor och öppet kontorslandskap påverkar medarbetarna och deras interaktion med kollegorna på arbetsplatsen. Syftet är även att undersöka vilka effekter de olika arbetsplatsutformningarna har på innehållet av det psykologiska kontraktet. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade kontor : Cellkontorets utmanare?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jacob Cedemar; Oscar Vagman; [2018]
  Nyckelord :Activity-based office; office; productivity; health; leadership; office layout; social work environment; Aktivitetsbaserat kontor; cellkontor; produktivitet; hälsa; ledarskap; utformning; social arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Introduction: The activity-based office has had a breakthrough in the past few years. One of the reasons for this is that the technology now allows it to work properly. The concept is a type of open landscaped office that put its main focus on the design of the physical work environment. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan flex-kontor och cellkontor utifrån arbetstrivsel

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jenny Stigedal; [2018]
  Nyckelord :Office design; job satisfaction; cell office; activity based office; flex office; Kontorsdesign; arbetstillfredsställelse; cellkontor; aktivitetsbaserat kontor; flex- kontor;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to access the individual's experience of job satisfaction in a cellular office compared to a flex-office. The purpose was answered on the basis of the question: how does the experience of job satisfaction look like in work in a cellular office compared to a flex-office? The study is qualitative and uses semi-structured deep interview as method. LÄS MER

 5. 5. Association between age and objectively measured sitting patterns at work in different office types

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Emma Johansson; [2017]
  Nyckelord :age; sitting patterns at work; objective measurements; accelerometer; ålder; sittandemönster på arbetet; objektiva mätningar; accelerometer;

  Sammanfattning : Ageing has been associated to ill health due to sedentary behaviour. Limited knowledge exists about age and sedentary behaviour in the working population. Additionally, studies with objectively measured sitting time at work are needed. LÄS MER