Sökning: "cellräknare"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet cellräknare.

 1. 1. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 2. 2. Metodjämförelse mellan DiffMaster Octavia och CellaVision DM1200 avseende differentialräkning av leukocyter : en viktig analys inom vården

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Elin Ölje; [2016]
  Nyckelord :DiffMaster Octavia; CellaVision DM1200; Leukocyter; B-Diff; Metodjämförelse; DiffMaster Octavia; CellaVision DM1200;

  Sammanfattning : Leukocyter, vita blodkroppar, utgör en del av kroppens immunförsvar. De utmognar från hematopoetiska stamceller i benmärgen. Leukocyterna kan delas in i neutrofila granulocyter, lymfocyter, monocyter, eosinofila granulocyter och basofila granulocyter. LÄS MER

 3. 3. Leukocytdifferentiering hos katt och hund : Jämförelse mellan den automatiska cellräknaren ProCyte Dx och manuell celldifferentiering

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Emmeli Ulfsdotter; [2016]
  Nyckelord :Veterinärmedicin; manuell leukocytdifferentiering; hematologiinstrument; leukocyter;

  Sammanfattning : Ett blodstatusprov är en viktig analys inom både human- och veterinärmedicin för att bedöma hälsotillståndet hos patienter och för att upptäcka eventuella hematologiska avvikelser. Denna analys utförs med automatiska cellräknare där en del av analysen är att differentiera och kvantifiera de olika leukocyttyperna. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas CellaVision DM1200:s förklassificering av leukocyternas infärgning?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lina Andersson; [2015]
  Nyckelord :Leukocyter; neutrofila granulocyter; eosinofila granulocyter; basofila granulocyter; monocyter; lymfocyter; omogna celler; automatiserade cellräknare; May Grünwald-Giema; Romanowsky; fosfatbuffert; differentialräkning; CellaVision DM1200;

  Sammanfattning : Sammansättningen av leukocyter i perifert blod varierar med olika sjukdomstillstånd och analys av cellerna är avgörande vid diagnostisering och uppföljning av olika leukemier.  Manuell mikroskopering och utvärdering av leukocyterna är tidskrävande och inte alltid självklar eftersom det krävs personal med hög kompetens och erfarenhet för bedömning av cellerna. LÄS MER

 5. 5. Prevalence of subclinical mastitis and udder pathogens in small holder dairy farms in Mapepe, Batoka and Choma areas in Zambia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Subclinical mastitis; Somatic cell count; Bacteriology; Zambia;

  Sammanfattning : Subclinical mastitis (SCM) is a well-known problem in the dairy sector, where it causes severe economic losses mainly due to reduced milk production. This is a problem not only in the western world but also in developing countries. Surveys from different developing countries have shown a SCM prevalence of 52.4 – 88. LÄS MER