Sökning: "cellulosa"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet cellulosa.

 1. 1. Analysis of headbox structural strength : OptiFlo II TIS 2200

  Master-uppsats,

  Författare :Niclas Huss; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Valmet is a world leading supplier of tissue machines. In the tissue industry the demand on the machines is high to be able to produce the finest paper for use in products such as toilet paper and napkins. The machine components need to perform to be able to produce a product of consistent quality. LÄS MER

 2. 2. Probiotika till häst - fungerar det?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Stenius; [2019]
  Nyckelord :häst; mikrobiom; probiotika; foder;

  Sammanfattning : Hästen är en herbivor vars naturliga diet till stor del består av gräs. För att kunna tillgodogöra sig strukturella kolhydrater är hästen helt beroende av mikrober, som i grovtarmen fermenterar cellulosa, hemicellulosa och pektin till lättupptagliga flyktiga fettsyror. LÄS MER

 3. 3. Mekanismer hos tillväxtfrämjande antibiotika

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Miranda Blad; [2019]
  Nyckelord :tillväxtfrämjande; antibiotika; produktionsdjur;

  Sammanfattning : Antibiotika har använts inom djurproduktion i tillväxtfrämjande syfte sedan den effekten uppdagades för över 50 år sedan. Med en ökande resistensproblematik har dock användningen ifrågasatts och i stora delar av världen även förbjudits. LÄS MER

 4. 4. Optimering av triturationenlevotyroxin i cellulosa : Monitorering av parametrar som påverkar homogenitet och halt läkemedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Lina Källbäck; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av brännbart och obrännbart material i ett brandförlopp : En jämförande studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jonathan Frojdén; [2019]
  Nyckelord :brännbar; obrännbar; cellulosaisolering; cellulosa; isolering;

  Sammanfattning : I och med de ändringar som trädde i kraft 1993/94 då funktionskrav för konstruktioner infördes istället för de enskilda materialens egenskaper lade grunden till att det numer är möjligt att bygga byggnader som kräver en hög grad av brandskydd i trä och andra material baserade på brännbart material. Denna ändring innebar bland annat att nya och innovativa produkter hade chans att etablera sig på den svenska marknaden, såsom isolering tillverkad av returpapper och träfiber. LÄS MER