Sökning: "cellulosa"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet cellulosa.

 1. 1. Evaluation of joint formation on cellulosic surfaces

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Erika Fivaz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Environmental issues are more and more present in our societies. Pollution engendered by plastic waste have drastically increased these past decades, causing several threats to the ecosystem. Therefore, the need of new biodegradable plastics to replace the actual petroleum-based ones is urgent. LÄS MER

 2. 2. Modified lignin as replacement of carbon black in elastomers- For the development of sustainable tyre technology : The substitution of carbon black with modified lignin- Green tyre technology

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Mostafa Ahmed Ismail; [2020]
  Nyckelord :lignin; tyre rubber; elastomeric materials; esterfication;

  Sammanfattning : Due to its large flexibility, low-price, large availability, and properties lignin is seen as an important compound with a wide range of applications. The increasing demand of fossil-based rubber materials is causing a serious threat to the environment and it is contributing to plastic- and marine pollution, ozone depletion and carbon dioxide emission (CO2) [1,2]. LÄS MER

 3. 3. Fibers and Textiles Produced from Chitin and Chitosan : A Literature Study For Different Production Methods

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Doaa Hameed; Tamar Manouel; [2020]
  Nyckelord :chitin; chitosan; fibers; nanofibers; textiles; wound dressing; sutures; spinning;

  Sammanfattning : Ökningen av världspopulationen har orsakat en ökad avfallsgenerering. Avfallet kan innehålla betydelsefulla ämnen, vilka kan användas som råvaror i många olika material och för olika ändamål. LÄS MER

 4. 4. LCA i tidigt skede - En utvärdering av verktyg : Beräkning och jämförelse av tre olika isoleringsalternativ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tina Lundmark Wacker; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står idag för en stor del av den miljöpåverkan Sverige bidrar med. Enligt senaste tillgängliga statistiken står byggbranschen för 10–30% av det totala utsläppet från produktion i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Acoustic Characterization of the Cellulose-coated Perfluorocarbon Droplets based on Phase Velocity Measurements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Emma Lindroth; [2020]
  Nyckelord :Ultrasound; Droplets; Contrast agent; Cellulose; Perfluorocarbon; Acoustic characterization; Non-destructive evaluation; Phase velocity; Bulk modulus; Compressibility;

  Sammanfattning : Today, microbubbles are one of the most commonly used ultrasound contrast agents, since their high compressibility results in a strongly scattered signal. Despite this advantage, microbubbles experience limitations by the decreased stability and large diameter. LÄS MER