Sökning: "cement"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade ordet cement.

 1. 1. To innovate or not - that is the question A study investigating how the number of patents applications has been affected by the EU ETS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alma Hemberg; [2021-08-23]
  Nyckelord :aviation; business enterprise investments; cement; difference-in-differences; emissions; environmental regulation; EPO; Espacenet; the EU ETS; GDP growth; gross domestic investments; innovation; IPC; manufacturing of iron and steel; OECD; patent applications; patents; Porter Hypothesis; R D;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 3. 3. Dimensionering av pelare och balkar i ett bostadshus med UHPC, respektive NC : En jämförelsestudie ur aspekten, en hållbar design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Axel Persson; Rikhard Rautjärvi; [2021]
  Nyckelord :NC; Normal Concrete; UHPC; Ultra High Performance Concrete; LCA; ETABS; CO2- utsläpp; Kostnader; Materialåtgång; Normal betong; Ultra-högpresterande betong;

  Sammanfattning : It is a well-known problem that concrete needs to be made more efficient and that it is the large consumption of cement that is the major contributing factor to the nearby need. There is a zero vision of a climate-neutral concrete where all CO2 emissions in the life cycle of the concrete are to be reset by 2050. LÄS MER

 4. 4. Fuktbetingade rörelser och sprickbildning i fibercementskivor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Olof Wadsö; Eric Svenmyr; [2021]
  Nyckelord :fasadskiva; fibercementskiva; sprickbildning; fuktrörelser; fukthalt; välvning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Recently, various types of damages have been found on fibre cement boards mounted in facades which have been difficult to trace to a specific cause. The main damage that has occurred is cracking but other defects have also been found, such as bulging boards. LÄS MER

 5. 5. Development of grout for deep shaft

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Karl Lindberg; Adam von Krusenstierna; [2021]
  Nyckelord :Rock injection; Grout; Shaft; Laboration; Cement; Cement mixture; Bergsinjektering; Injekteringsbruk; Schakt; Laboration; Cement; Cementblandning;

  Sammanfattning : In tunnel engineering one of the most important factors are the groundwater flow. To solve this problem a method called grouting is commonly used. In this study grout mixes are developed based on specific requirements for a deep shaft located next to a body of water. LÄS MER