Sökning: "central receiver system"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden central receiver system.

 1. 1. Introducing a central receiver system for industrial high-temperature process heat applications : A techno-economic case study of a large-scale CST plant system in a South African manganese sinter plant

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi; KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Maria Hallberg; Elin Hallme; [2019]
  Nyckelord :Solar energy; concentrating solar thermal; CST; central receiver system; CR; HelioPod; high-temperature process heat; manganese; business case; Solenergi; koncentrerad termisk solvärme; CST; soltorn; HelioPod; högtempererad processvärme; mangan; affärsmodell;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to investigate the potential for introducing a concentrating solar thermal (CST) central receiver plant system based on flexible heliostats - HelioPods - to provide high-temperature process heat in industrial applications. A CST plant system was designed in MATLAB, optically simulated for three design days in the ray-tracing software Tonatiuh and further analyzed in MATLAB by interpolating the results for each hour of the year. LÄS MER

 2. 2. Reduction of Crosstalk Distortion in 5G

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Ali Al-Qamaji; Fida Abdalrahman; [2019]
  Nyckelord :Wireless Communication; Power Amplifier; Linearization; Digital predisposition; 5G; Massive MIMO.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increasing demand for higher data rates in wireless communication systems has tremendously evolved over the last years. This demand is rapidly increasing with rising in number of wireless devices. LÄS MER

 3. 3. Optisk mätning av koncentrerade paraboliska solfångare : Kvalitetssäkring av den geometriska formen på tråget

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Robin Vestner; [2018]
  Nyckelord :koncentrerade paraboliska solfångare; MQTT; kvalitetssäkring; geometrisk mätning;

  Sammanfattning : Absolicon Solar Collector AB har börjat undersöka möjligheten att snabbt kunna kvalitetssäkrakoncentrerade paraboliska solfångare till sin nya drivlina. Detta genom att beräkna den geometriska formen på tråget utifrån kameror som förs övertråget och detekterar kanterna på det reflekterade receiverröret. LÄS MER

 4. 4. Robust wlan-stödd positionering : För miljöer med starka flervägsfel-effekter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

  Författare :Andreas Lathe; [2014]
  Nyckelord :Positioning; geolocalisation; wifi; wlan; location fingerprinting; artificial neural network; Kalman filter; positionering; geolokalisering; wifi; wlan; location fingerprinting; artificiella neuronnät; kalmanfilter;

  Sammanfattning : Efterfrågan och tillhandahållandet av platsberoende tjänster blir allt större vilket i sin tur skapar intresse för billiga och skalbara tekniker i alla möjliga olika miljöer. Särskilt intressant blir tekniker som är lätta att installera på nya platser och vars hårdvarukomponenter är enkla och billiga. LÄS MER

 5. 5. Heliostat Design

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Nils Björkman; [2014]
  Nyckelord :Solar Power; Heliostat; Thermal solar power; Solar Power Tower; Central Receiver System; Solenergi; Heliostat; Termisk solenergi; Solar Power Tower; Tornsolkraftverk;

  Sammanfattning : A heliostat is a motorized mirror used in a Solar Power Tower plant. The technology has been around since the 1970’s, and involves hundreds or thousands of heliostats reflecting the sun’s rays to the top of a high tower, where the incident solar energy is converted to heat energy, which in turn is used to drive steam turbines and produce electricity. LÄS MER