Sökning: "central venous catheters CVC"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden central venous catheters CVC.

 1. 1. Sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer gällande central venkateter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Larsson; Jeanette Rørset; Emelie Jessen Winbo; [2019]
  Nyckelord :Adherence; central venous catheter; catheter-related infections; factors; guidelines; nurse; Central venkateter; CVK-relaterade infektioner; faktorer; följsamhet; riktlinjer; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Centrala venkatetrar (CVK) används både inom slutenvården och öppenvården, dock är användandet ej riskfritt. År 2018 var 12,9 % av de vårdrelaterade infektionerna i Sverige relaterade till centrala venkatetrar. Genom att följa evidensbaserade riktlinjer gällande handhavandet av CVK, sänks incidensen av dessa infektioner. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande åtgärder för att minska CVK-relaterade infektioner inom intensivvården : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Nygren; Erika Nyåkers; [2018]
  Nyckelord :Patient safety; central venous catheters CVC ; catheter related infections; critical care; Patientsäkerhet; centrala venkatetrar CVK ; kateterrelaterade infektioner; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner är ett stort problem inom dagens sjukvård och en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna inom intensivvården är kateterrelaterade. En central venkateter (CVK) är en kärlaccess som är vanligt förekommande inom intensivvården och handhavandet av dessa utförs till största del av sjuksköterskan. LÄS MER

 3. 3. Att förebygga CVK-relaterade infektioner i blodbanan : En litteraturstudie om sjuksköterskans förebyggande vård

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Linnea Barsk; [2016]
  Nyckelord :CVC-related bloodstream infections; evidence-based nursing; preventive care; nursing care; CVK-relaterade infektioner i blodbanan; evidensbaserad omvårdnad; förebyggande vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: CVK-relaterade infektioner i blodbanan är förenat med förlängd sjukhusvistelse, ökad mortalitet, ökade ekonomiska kostnader samt ökat lidande för patienten. Användningen av centrala venösa katetrar ökar och därmed är risken att drabbas av infektion större. LÄS MER

 4. 4. Catheter Related Problems in Pediatric Oncology Treatment : A Technical Investigation Performed at Uppsala Akademsika Sjukhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad materialvetenskap

  Författare :Jenny Fjärstedt; [2016]
  Nyckelord :CVC; SVP; Catheter; Catheter Related Problems; Pediatric Oncology; Fluid Dynamics;

  Sammanfattning : In this project, problems related to loss of free flow in central venous catheter and implanted subcutaneous ports have been investigated. The catheters investigated in this project are intended for children with cancer diseases. The initial hypothesis was that the length, radius and curvature of the catheter would affect the flow. LÄS MER

 5. 5. Implementering av infeksjonsforebyggende retningslinjer for sentrale venekatetre : Hvordan etterleves retningslinjene utenfor intensivavdelingene?

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Eline Storvig; [2014]
  Nyckelord :Central Venous Catheter; Catheter Related Bloodstream Infections; Implementation; Compliance; Managing Change; sentral evene katetre; kateterrelaterte blodbaneinfeksjoner; implementering; etterlevelse; forbedringsarbeid;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Sentralvenøse katetre (SVK) er et tilbud til mange pasientgrupper når det foreligger indikasjoner. Dette medfører at SVK håndteres av helsepersonell på alle enheter i helsetjenesten. Samtidig som SVK er livgivende, kan anvendelse av katetre i blodbanen resultere i alvorlige blodbaneinfeksjoner (SVK-BBI). LÄS MER