Sökning: "centrala begrepp i omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden centrala begrepp i omvårdnad.

 1. 1. Restorativa Element

  M1-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Helena Gahnhed; [2019]
  Nyckelord :restorativ miljö; läkande mijlö; vårdmiljö;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete undersöker jag restorativa miljöer. Jag har i min undersökning utgått ifrån fascination och upplevelsen av att komma ifrån vilka är centrala begrepp i definitionen av restorativa miljöer enligt forskarparet Kaplan (Kaplan och Kaplan 1989). LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans personcentrerade förhållningssätt vid akut omhändertagande

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Busan Ljungberg; Rebecka Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; Kommunikation; Lidande; Personcentrerad omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och bygger på tre centrala begrepp: patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen. Vid akut omhändertagande på en akutmottagning är patientflödet högt och arbetssituationen för sjuksköterskor är stundtals pressad. LÄS MER

 3. 3. Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer ur ett livsvärldsperspektiv : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Björkander; Maria Wargéus; [2018]
  Nyckelord :deduktiv; innehållsanalys; omvårdnad; patografier; prostatacancer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och drabbar cirka 10 000 personer i Sverige varje år. Prostatacancer ger initialt inga eller diffusa symtom vilket gör denna sjukdom svår att upptäcka. LÄS MER

 4. 4. Återhämtning efter psykos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Lindqvist; Maria Pixell; [2018]
  Nyckelord :Psychotropic Drugs; Psychosis; Recovery; Schizophrenia; Psykofarmaka; Psykos; Schizofreni; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar 1500–2000 personer i psykos i Sverige, och cirka 30000–40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni. Läkemedel är grunden i behandlingen av schizofreni, detta i kombination med olika psykosociala behandlingar samt åtgärder. Återhämtning beskrivs som en djupt personlig, unik förändringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Patientdelaktighet i vården vid bedsiderapportering : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Evelina Ullgren; Rebecka Tervo; [2017]
  Nyckelord :bedside report; literature review; participation; person-centered care; shift report; bedsiderapportering; delaktighet; litteraturstudie; personcentrerad vård; skiftrapportering.;

  Sammanfattning : Bakgrund : Delaktighet och personcentrerad vård är centrala begrepp i den vård som bedrivs idag. För att patienten ska vara delaktig krävs det att patienten är mer involverad i de dagliga händelserna som till exempel skiftrapportering. LÄS MER