Sökning: "centrala begrepp i vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden centrala begrepp i vårdvetenskap.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder gentemot patienter som är eller har varit brukare av heroin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :My Ahlin; Pål Högblom; [2018]
  Nyckelord :Attitudes; Health personnel; Patients; Heroin; Users of heroin; Attityder; Hälso- och sjukvårdspersonal; Patienter; Heroin; Brukare av heroin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heroin är en olaglig narkotikaklassad drog som är starkt beroendeframkallande. Bruket har en negativ inverkan på den fysiska, psykiska och sociala hälsan vilket medför ett komplext vårdbehov. Brukare är utsatta för stigmatisering i samhället. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder i vården av patienter med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Olivia Stolarska; Miriam Weiss; [2018]
  Nyckelord :attitudes; patient; nurse; self-harm behaviour; caring; attityder; patient; sjuksköterska; självskadebeteende; vårdande;

  Sammanfattning : Litteraturöversikten belyser den typ av självskadebeteende som medför ytliga eller måttliga hudskador, där beteendet inte avser leda till suicid. Vårdande utgör sjuksköterskans specifika kompetensområde. LÄS MER

 3. 3. Återhämtning efter psykos : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Lindqvist; Maria Pixell; [2018]
  Nyckelord :Psychotropic Drugs; Psychosis; Recovery; Schizophrenia; Psykofarmaka; Psykos; Schizofreni; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar 1500–2000 personer i psykos i Sverige, och cirka 30000–40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni. Läkemedel är grunden i behandlingen av schizofreni, detta i kombination med olika psykosociala behandlingar samt åtgärder. Återhämtning beskrivs som en djupt personlig, unik förändringsprocess. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av delaktighet i psykiatrisk omvårdnad-Ur ett patientperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Lindell; Mina Munktell; [2017]
  Nyckelord :Participation; Experience; Patient; Psychiatric care; Delaktighet; Upplevelse; Patient; Psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genomgående förändring av kulturen inom hälso- och sjukvård ställer krav på ett holistiskt förhållningssätt gentemot personer med psykisk ohälsa. Enligt lagtexter, föreskrifter och rekommendationer om personcentrerad vård i hälso- och sjukvård ska patienter ges möjlighet att aktivt delta i sin vård. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med psykisk sjukdom upplever att bli vårdad i den somatiska vården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Eliasson; Louise Höglund; [2016]
  Nyckelord :Mental illness; Patient’s experiences; Somatic care; Psykiska sjukdomar; Patienters upplevelser; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den somatiska vården finns det patienter med psykiska sjukdomar. De vanligaste psykiska sjukdomarna är schizofreni, psykoser, depression, ångestsyndrom och bipolära sjukdomar. Behovet av somatisk vård är större för patienter med psykiska sjukdomar än de utan, på grund av ökad risk för somatiska sjukdomar. LÄS MER