Sökning: "centrala begrepp inom systemutveckling"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden centrala begrepp inom systemutveckling.

 1. 1. Prototyper i systemutveckling : Agila och traditionella angreppssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anders Nawroth; [2008]
  Nyckelord :prototyping; systems development; agile; prototyp; systemutveckling; agile;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka prototyper i samband med systemutveckling, och då särskilt om agila utvecklingsmetoder har påverkat hur prototypning används.En genomgång av begreppet prototyp och närliggande begrepp görs för att klargöra vad som kan avses med prototyper inom systemutveckling. LÄS MER

 2. 2. Ontologi/taxonomi för att stödja integration mellan KBE-applikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Hasselplan; [2002]
  Nyckelord :Systemutveckling; produktutveckling; ontologi; taxonomi; begreppsmodellering;

  Sammanfattning : Som nämns i titeln till examensarbetet är målet att integrera olika knowledge-based engineering (KBE) -applikationer till ett nytt IT-stöd. Med mål i examensarbetets kontext avses att skapa en begreppsmodell genom att tillämpa ontologi och taxonomi som en teknik i en begreppsmodellering. På detta sätt kan ett gemensamt vokabulär skapas. LÄS MER