Sökning: "centrala begrepp inom vård och omsorg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden centrala begrepp inom vård och omsorg.

  1. 1. Vad är god omvårdnad? : ur ett sjuksköterskeperspektiv på en ortopedavdelning – en intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :Jessica Gertsson; Amanda Klasson; [2008]
    Nyckelord :nursing caring; nurse; orthopaedic; qualitative; pain; Omvårdnad omsorg; sjuksköterska; ortopedi; kvalitativ; smärta;

    Sammanfattning : Bakgrund: Teorier i omvårdnad har beskrivits av många omvårdnadsforskare. Sjuksköterskeprofessionen är tvärvetenskaplig. Huvudämnet i sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad och stödämnen i professionen kan vara biomedicin och folkhälsa. Det akademiska ämnet omvårdnad är professionsneutralt. LÄS MER