Sökning: "centrala begrepp socialpedagogik livsvärld"

Hittade 1 uppsats innehållade orden centrala begrepp socialpedagogik livsvärld.

  1. 1. Bästa behandlingsförutsättningar : hur personal vid en låsbar SiS-institution beskriver sin syn på hur en optimal behandlingsinstitution behöver utformas

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

    Författare :Marie Carlsson; Emma Johansson; [2012]
    Nyckelord :organization; group of youth; lasting behavioural change; treatment content; treatment time; treatment conditions; organisation; ungdomsgrupp; bestående beteendeförändring; behandlingsinnehåll; behandlingstid; behandlingsförutsättningar;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur personal vid en låsbar SiS-institution beskriver sin syn på hur en optimal behandlingsinstution behöver utformas för att uppnå de bästa behandlingsförutsättningarna. Undersökningen har skett på en av statens institutionsstyrelse´s (SiS) ungdomshem i Sverige för ungdomar 14-20 år. LÄS MER