Sökning: "centrala yrken"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden centrala yrken.

 1. 1. ”Bortkasta nålen för att fatta pennan?”  -Kvinnornas argumentering för utbildning i Tidskrift för hemmet, 1865– 1873

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikaela Balkevärn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När överläggningen om kvinnors tillträde till den högre akademiska offentligheten 1865/66 implementerades i riksdagsdebatten möttes det av blandade åsikter. Utbildning hade sedan tidigare enbart accepterats som en manlig sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. Skogsbranschens marknadsföringsinsatser riktade till barn och unga i grundskolan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Michaela Axbäck; [2020]
  Nyckelord :kunskapsförsörjning; rekryteringsstrategi; samverkan;

  Sammanfattning : Med skogen som klassrum finns möjligheter till att integrera ämnesundervisning för samtliga årskurser i grundskolan, samtidigt som eleverna får förutsättning att lära sig om samband i naturen – i praktiken. En positiv effekt av samverkan mellan näringslivet och skolan är möjligheten att bredda kunskapen hos eleverna, de framtida arbetstagarna, om branschers roll i samhället samt vilka yrken och arbetsmöjligheter som finns. LÄS MER

 3. 3. ”Ibland kanske man vill vara mer medmänniska än vad man kan vara” : En studie om HR-anställdas lojalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gina Boström; Hanna Ljungberg; [2020]
  Nyckelord :HR-anställda; lojalitet; lojalitetskonflikter; arbetsgivare; arbetstagare;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att skapa större förståelse för HR-anställdas lojalitet gentemot arbetstagare och arbetsgivare samt huruvida lojalitetskonflikter präglar HR-rollen. Studien berör teman som Human Resources (HR), lojalitet och lojalitetskonflikter. Studien har utförts utifrån HR-anställdas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Naturvetenskapsundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kholod Ahmad; Muna Ziki Abedlami; [2019]
  Nyckelord :Förskola; naturvetenskapsundervisning; Ämnesdidaktik; Förskollärare;

  Sammanfattning : Vi har valt att skriva om naturvetenskap i förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med naturvetenskap i förskolan ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Dessutom är syftet att undersöka vilken betydelse det pedagogiska materialet har i den naturvetenskapliga undervisningen. LÄS MER

 5. 5. "Vem tar hand om barnen i ditt hemland?" : - Hur normer och värderingar framställs och förmedlas på språkintroduktion för nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Gradin; Nora Emanuelsson; [2019]
  Nyckelord :Immigrant students; values; norms; introduction programs; teaching; study material; Nyanlända elever; värderingar; normer; undervisning; språkintroduktion; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att nå kunskap om hur normer och värderingar framställs och förmedlas i undervisning av nyanlända elever. Den tidigare forskningen i ämnet har ökat de senaste åren och koncentreras framförallt till en segregationsproblematik. LÄS MER