Sökning: "centralbanken"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet centralbanken.

 1. 1. Potential implications of the introduction of CBDC for the conduct of monetary policy and the preservation of financial and monetary stability : A case study of the Central Bank of Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Iryna Gnatenko; [2020]
  Nyckelord :CBDC; unconventional monetary policy; central bank; digital money; Sweden; CBDC; digital centralbanksvaluta; okonventionell penningpolitik; centralbank; digitala pengar; Sverige;

  Sammanfattning : The past decade has offered up some fintech innovations that are gradually reshaping the financial sector. Phasing out of paper currencies together with the populatization of the private digital currencies has propelled central banks to consider issuance of their digital currencies – so called Central Bank Digital Currency (CBDC). LÄS MER

 2. 2. E-kronan: risker och möjligheter : En kvalitativ studie av hur svenska storbanker samt statliga aktörer uppfattar risker och möjligheter med e-kronan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Eriksson; Johanna Grundström; [2019]
  Nyckelord :E-kronan; Kontantlöshet; Digitalisering; Riskhantering; Finansiell stabilitet; Säkerhet; Ekonomiska aspekter; CBDC; Riksbanken; Förståelse;

  Sammanfattning : Genom den minskade kontantanvändningen i Sverige tappar Riksbanken allt mer sin roll och handlingsförmåga på finansmarknaden och Riksbanken har därför föreslagit ett införande av en digital centralbanksutgiven valuta, så kallad e-krona, som ett sätt för att bibehålla den statliga närvaron på marknaden. För närvarande arbetar Riksbanken med ett pilotprojekt som innebär att man under två års tid konstruerar e-kronan genom olika tekniker. LÄS MER

 3. 3. Whatever it takes: ECB’s Mandate of Purchasing Government Bonds on Secondary Markets

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Andersson; [2018]
  Nyckelord :European central bank; Quantitative easing; European Union; EU-law; PSPP; OMT; Monetary financing; Monetary policy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When the European debt crisis struck the eurozone in late 2009, the European Central Bank (ECB) played a vital role to mitigate the economic situation. In 2012, the ECB announced the introduction of Outright Monetary Transactions (OMT), a government bond buying programme. LÄS MER

 4. 4. Centralbankers förändrade roll efter finanskrisen 2008 – en kvantitativ studie av skillnaden mellan inflations- och output-styrd penningpolitik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Makroekonomi; Taylor-regeln; Finanskrisen; Penningpolitik; Paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker skillnaden i hur centralbanker sätter styrräntan beroende på penningpolitisk inriktning före och efter finanskrisen. Syftet är att analysera avvägningen mellan centralbanker som har inflationsmålstyrning och de som styr på andra eller flera mål, enligt IMFs definition. LÄS MER

 5. 5. Today's Credit Market - How to Avoid a House of Cards? : Austrian Full Reserves and the Chicago Plan as Alternatives to the Current Fractional Reserves

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Julia Eriksson; Julia Jordeby; [2017]
  Nyckelord :Full reserves; Austrian business cycle theory; the Chicago Plan; Household debt; Convertibility principle; Quantity principle; Hundraprocentiga reserver; Österrikisk konjunkturcykelteori; Chicagoplanen; Hushållens skuldsättning; Konvertibilitet; Kvantitetskontroll;

  Sammanfattning : Today’s household debt consists for the most part of credit money, and this general phenomenon does not only occur in Sweden. Money in the economy is mostly created by private banks, as much as 97 percent of the money in the United States, while central banks only create a very small share of all money. LÄS MER