Sökning: "centralisera lager"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden centralisera lager.

 1. 1. Centralisering av reservdelslagerhållning : En fallstudie om industriell förrådsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Björn Wessman; Johan Uppman; [2019]
  Nyckelord :Spare parts; centralization; storage operations; Reservdelar; centralisering; förrådsverksamhet;

  Sammanfattning : Tillverkande företag inom den svenska industrin utnyttjar ofta sina maskiner maximalt för att möta den efterfrågan som råder på deras produkter. Detta leder till slitage på maskinerna och därmed även ett stort behov av att reservdelar och komponenter finns tillgängliga, något som krävs för en fungerande underhållsprocess. LÄS MER

 2. 2. Towards a more efficient Supply Chain : A study at Bombardier Rail Control Solutions with a focus on centralizing their Supply Chain

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonathan Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Supply Chain Management; ERP; MRP; MPS; Master data; Centralization; On-Time Delivery; Supply Chain Integration; Warehouse; Inventory; Värdekedja; ERP; MRP; MPS; masterdata; Centralisering; Leveransprecision; Värdekedjeintegration; Lager;

  Sammanfattning : To remain competitive in today’s business environment, companies must continuously become more efficient and improve their business. This can be achieved through developing and streamlining a company's Supply Chain. LÄS MER

 3. 3. Lagercentralisering inom distributionslogistik - Hur påverkas transportutförandet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Liljesson; Henrik Dahlkvist; [2011-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Godstransporter är nödvändiga för att underhålla industri, näringsliv ochkonsumtion, och för att samhället ska fungera är det således viktigt medeffektiva logistiklösningar. En genomgående trend bland företag är attcentralisera sina lagerstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Distribution Banverket PDÖ

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Författare :Per Sundeck; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis was made at Banverket Produktion region Öst (Banverket Production, Eastern region), who have decided to restructure their warehousing for spare parts. The basic problem is the amount of spare parts with long stock rotation cycles, which represents a great costs for the warehousing. LÄS MER

 5. 5. Uvärdering av Lagerlokalisering och Lagerutformning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

  Författare :Georges Gwes Manyama; [2004]
  Nyckelord :Business and economics; Lagerlokalisering; lagerutformning; differentierad lagerränta; Dupont-modellen; multivariabel ABC analys Warehouse location; warehouse design; differentiated capital cost; Dupont-model; Muli-variable ABC analysis; Ekonomi;

  Sammanfattning : Armatec tillhandahåller system, produkter och funktionella lösningar inom värme, kyla och process. Företaget har lager i Sverige, Norge och Danmark. Under senare tid har företaget sett att lagret i Norge utgör en stor kostnad. Armatec har därför börjat fundera på om de skulle tjäna på att centralisera logistikstrukturen dvs. LÄS MER