Sökning: "centraliserade funktioner"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden centraliserade funktioner.

 1. 1. Det omorganiserade personalarbetet : Linjechefernas uppfattning av en centraliserad HR-funktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Amanda Hellström; Frida Wiklund; [2019]
  Nyckelord :HR transformation; Shared services; reorganization; line managers; HR function; HR center; HR-transformation; Shared services; omorganisering; linjechefer; HR-funktion; HR-center;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka samt analysera hur linjechefer uppfattar en centraliserad HR-funktion, då tidigare forskning påvisar att en HR-transformation kan innebära utmaningar. Det har tidigare konstaterats att samspelet mellan linjechefer och HR-funktionen påverkas av omorganiseringen och aktörerna måste inta nya roller samt förvärva nya kunskaper. LÄS MER

 2. 2. Blockkedjeteknologin på finansiella marknader : Kan blockkedjeteknologin effektivisera handeln med finansiella instrument?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Gvidas Cerneckis; [2018]
  Nyckelord :Blockkedja; Blockchain; Blockkedjeteknologin; Distributed Ledger Technology; DLT; Juridik; Finansiell infrastruktur; Innovation; Finansiella marknader; Handel med finansiella instrument; Clearing; Kontoföring; Avveckling; Institutioner.;

  Sammanfattning : Handeln med finansiella instrument har effektiviserats avsevärt under de senaste decennierna tack vare den tekniska utvecklingen och internationaliseringen. Pappersbaserade värdepapper har ersatts av digitala finansiella instrument och investerare kan numera på ett enkelt sätt skapa värdepappersportföljer innehållande komplexa värdepapper från hela världen. LÄS MER

 3. 3. Centraliserad administration av Feature Toggles

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Oskar Sandström; Viktor Voxlin; [2017]
  Nyckelord :Feature Toggle; Agil utveckling; centraliserad administration; administrativt verktyg; MVC; REST; Spring;

  Sammanfattning : Vid kontinuerlig leverans samt långa utvecklingscykler av mjukvara exponeras system som fortfarande inte är färdigställda för användarna. Det ställer krav på att systemets funktionalitet antingen är brukbart eller otillgängligt. LÄS MER

 4. 4. Virtualiseringstekniker i laborationsmiljöer : Jämförelse av centraliserade hypervisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Dennis Modig; [2012]
  Nyckelord :Virtualisering; laboration; hypervisor; utbildning; systemadministration;

  Sammanfattning : I takt med att inflödet av studenter minskar ifrån gymnasieskolan är det viktigt för högskolor och universitet att erbjuda en mer flexibel utbildning. I datalogikurser inom nätverks- & systemadministration där studenten ska kunna få praktisk erfarenhet genom laborationer finns det vissa krav på laborationsmiljön om utbildningen skulle erbjudas på distans. LÄS MER

 5. 5. Skalbar och flexibel systemarkitekturmed Web-services och J2EE- En undersökning inom det starkt föränderliga ochdynamiska domännamnsregistreringsområdet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Peter Jönsson; Erik Lupander; Martin Arnoldsson; [2003]
  Nyckelord :Web services; SOAP; J2EE; JBoss; arkitektur; domännamnsregistrering;

  Sammanfattning : En systemarkitektur påverkas av dels inre och yttre aspekter och dels av miljön. Internetvärlden är ett exempel på en dynamisk och föränderlig miljö.Systemarkitekturen hos en organisation inom denna miljö måste vara flexibel ochmöjliggöra snabba förändringar. LÄS MER