Sökning: "centralisering"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet centralisering.

 1. 1. Den bortdelegerade makten : En kvalitativ innehållsanalys av Utbildningsnämnden i Uppsala kommuns delegationsordningar efter 1990-talets kommunaliseringar fram till idag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Sundmark; [2022]
  Nyckelord :delegation; decision making; governance; New public management; Delegation; beslutsfattande; maktfördelning; styrning; New public management;

  Sammanfattning : Den här studien har studerat styrning och maktfördelning inom ramen för delegationsordningarna i Utbildningsnämnden i Uppsala kommun. Genom att studera vem som äger rätt att fatta vilket beslut samt var i hierarkin det sker försöker studien ta reda på om det skett några förändringar över tiden 1991-2021. LÄS MER

 2. 2. Spelansvarsverktygens effekt : En kvalitativ kartläggning av faktorer som påverkar spelansvarsverktygens effekt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Leonard Broström; Kasper Thorslund; [2022]
  Nyckelord :behavior tracking tools; high-risk gamblers; gambling problem; limit setting; self-exclusion; self-test; högriskspelare; omsorgsplikt; självuteslutning; självtest; spelansvarsverktyg; spelgränser; spel på internet;

  Sammanfattning : With the advent of the internet, the opportunity to gamble for money is no longer limited by opening hours or that gambling is only available in specific places, which has meant that more and more people have developed an unhealthy relationship with gambling. Having an unhealthy relationship with gambling can have several negative consequences. LÄS MER

 3. 3. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
  Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i samband med omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom att undersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER

 4. 4. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER

 5. 5. How to organize companies to prepare for growth while maintaining the ability to be innovative

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelia Lembke; Christian Aguayo; [2021]
  Nyckelord :Corporate Entrepreneurship; Entrepreneurial Orientation; Organizational Structure; Growth; Intraprenörskap; Entreprenöriell orientering; Organisationsstruktur; Tillväxt;

  Sammanfattning : It is important for organizations to enforce corporate entrepreneurship in order to enable innovation and growth which can lead to more job opportunities and economic growth. Enforcing corporate entrepreneurship during growth is difficult and much of the current research contradicts each other by saying that growth is handled by formalizing and structuring while corporate entrepreneurship is enforced by having a simple and loose organization. LÄS MER