Sökning: "centralisering"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet centralisering.

 1. 1. Hur polischefers ledarskap påverkats av myndighetens omorganisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Claudia Movino; Michaela Olausson; [2021-02-02]
  Nyckelord :polismyndigheten; ledarskap; organisationsförändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka ledarskapet inom Polismyndigheten i sambandmed omorganisationen. Vi ville få en ökad förståelse för ledarskapet genom attundersöka hur omorganisationen påverkat ledarskapet för chefer inom Polisen. LÄS MER

 2. 2. Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Viktor Nilsson; Oscar Guregård; [2021]
  Nyckelord :E-krona; cryptocurrency; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralization; decentralization; end users; DLT; token; block chain and structure; E-krona; kryptovaluta; Bitcoin; Ethereum; Ripple; CBDC; centralisering; decentralisering; slutanvändare; DLT; token; blockkedja; struktur;

  Sammanfattning : Titel: Kan funktioner från kryptovalutor förbättra Riksbankens föreslagna E-krona? Författare: Oscar Guregård och Viktor Nilsson Handledare: Mikael Knutsson Bakgrund: I takt med digitaliseringen minskar det fysiska kontantanvändandet. Riksbanken bemöter denna förändring med att utforska möjligheterna att ge ut en digitala kontanter, E-kronan. LÄS MER

 3. 3. How to organize companies to prepare for growth while maintaining the ability to be innovative

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelia Lembke; Christian Aguayo; [2021]
  Nyckelord :Corporate Entrepreneurship; Entrepreneurial Orientation; Organizational Structure; Growth; Intraprenörskap; Entreprenöriell orientering; Organisationsstruktur; Tillväxt;

  Sammanfattning : It is important for organizations to enforce corporate entrepreneurship in order to enable innovation and growth which can lead to more job opportunities and economic growth. Enforcing corporate entrepreneurship during growth is difficult and much of the current research contradicts each other by saying that growth is handled by formalizing and structuring while corporate entrepreneurship is enforced by having a simple and loose organization. LÄS MER

 4. 4. Valutahantering och valutarisker inom BAE Systems Hägglunds : En kvalitativ studie om hur BAE Systems Hägglunds valutahantering skiljer sig från stora svenska bolag inom olika branscher

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Markus Hägglund; Anton Jansson; [2021]
  Nyckelord :Valutahantering; hedge; valutasäkringsmetoder; treasury; derivat; valutarisker; valutaexponering.;

  Sammanfattning : I takt med att stora svenska bolag expanderar verksamheter på en global marknad, medför detta till att bolag utsätts för allt högre exponeringar i diverse valutor. Således ökar kraven på att centrala treasuryfunktioner kan säkerhetsställa affärer och implementera strategier för att minimera valutariskerna. LÄS MER

 5. 5. Rituella depositioner i våtmark under vikingatid : Kan politisk och religiös centralisering kopplas till kontroll av ritualer?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Markus Bodin; [2021]
  Nyckelord :Ritual actions; central places; depositions in wetlands; elites; weapons; Rituella handlingar; centralplatser; depositioner i våtmark; eliter; vapen;

  Sammanfattning : To date, previous discussions of the practise of ”weapon deposition” in prehistoric Scandinavia have focused primarily on the Roman Iron Age. The focus of these investigations have been the large offerings of weapons in bogs, which were presumably taken from enemies defeated in battle. LÄS MER