Sökning: "centralisering"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet centralisering.

 1. 1. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 2. 2. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jennifer Botos; [2019]
  Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

  Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER

 3. 3. Mirror, mirror on the wall, tell us if the structure is likable?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Frida Fager; Adrian Lyng; [2019]
  Nyckelord :Platt organisationsstruktur; hierarkisk organisationsstruktur; centralisering; formalisering; teknologi.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine, through the areas decisions making, accountability, variation in the work tasks, the organizations routines and job descriptions, the employee’s assessment of their current organizational structure. Furthermore, the study examined if the employee’s wanted bigger opportunities for decision making and accountability, more variation in the work tasks and clearer routines and job descriptions compared to their current organizational structure. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950-2000

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Nagy; [2019]
  Nyckelord :sjukhusfarmaci; sjukhusapotek; farmaci; utveckling; historia;

  Sammanfattning : Sjukhusfarmacin i Sverige genomgick en omfattande utveckling under andra halvan av 1900-talet. Följande arbete undersöker utvecklingen av läkemedelstillverkning på sjukhusapotek i Sverige år 1950–2000 och besvarar frågorna när, var, hur och varför den skedde. För detta ändamål har olika material (böcker, artiklar, intervjuer, etc. LÄS MER

 5. 5. Den stora skoldöden : Om nedläggningar och omorganisation i Stenbrohults, Göteryds och Virestads kommuns skolor åren 1954–1970

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Madelene Schmitz; [2019]
  Nyckelord :School closures; municipal policy; school policy; centralization; urbanization; Skolnedläggningar; kommunpolitik; skolpolitik; centralisering; urbanisering;

  Sammanfattning : This is a historical study of the political process connected to closures and reorganizations of schools in the rural municipalities Stenbrohult, Göteryd and Virestad in Sweden during the years 1954-1970.The main source material used in the study are protocols from meetings with the city councils and the local education committees. LÄS MER