Sökning: "centralortsteori"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet centralortsteori.

 1. 1. Infrastrukturinvesteringar och Skånes utveckling - Fallet Simrishamnsbanan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Oskar Skandevall; [2013]
  Nyckelord :Simrishamnsbanan; polycentrism; regional utveckling; infrastruktur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens utgångspunkt återfinns i regionen Skåne samt i den regionala och kommunala utvecklingsplaneringen som här sker. Fokus är infrastrukturinveste-ringars betydelse för regional och kommunal utveckling, vilket också är uppsatsens huvudsakliga frågeställning. LÄS MER

 2. 2. Visbys roller i ett växande handelsnätverk : Hur handel koncentrerar sig beroendepå teknologiska och institutionella faktorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :William Forslund; [2011]
  Nyckelord :handel; Östersjön; centralortsteori; nätverksteori;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie över handeln i Östersjön under medeltiden som syftar till att studera hur handelsnätverk förändras av teknologiska och institutionella innovationer. Centralortsteori och nätverksteori kombineras för att studera hierarkin av handlade orter. LÄS MER

 3. 3. Framtidens vinnare och förlorare i Östra Götaland? : Infrastruktur och tätortsutveckling i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län 2010-2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelning för geografi

  Författare :Joakim Runnsjö; [2010]
  Nyckelord :Infrastructure; regional development; urban development; regional expansion; attractiveness; accessibility; landscape of accessibility; time-geography; central place theori; Kalmar County; Östergötland County; Jönköping County; Eastern Götland; Infrastruktur; regional utveckling; tätortsutveckling; regionförstoring; attraktivitet; tillgänglighet; tillgänglighetslandskap; tidsgeografi; centralortsteori; Kalmar län; Östergötlands län; Jönköpings län; Östra Götaland;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera möjlig utveckling av kommunerna och tätorterna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län fram till 2020, med utblickar mot framtiden. Bakgrunden till uppsatsen är de diskussioner som förs i Sverige kring nya regionkommuner, där sammanslagningar av befintliga län ska ske. LÄS MER

 4. 4. Attraktivare stadskärnor i mindre städer - exemplet Hudiksvall

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Dahlberg; Ulrika Lilja; Maria Lejefors; [2009]
  Nyckelord :centralortsteori; kreativa klassen; mindre städer; platsmarknadsföring; platsutveckling; stadskärna; Tourism; Turism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning teorier om platsmarknadsföring är applicerbara på mindre städers stadskärnor. För att exemplifiera används staden Hudiksvall som fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Regionalplanering i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Jakob Klasander; [2009]
  Nyckelord :Service; regional planering; metodutveckling; centralortsteori; pilotstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en pilotstudie för Regionförbundet Östsam. Den syftar till att kritisera och testa en metod som behandlar serviceutbudet i tätorter inom Fjärde storstadsregionen. Denna metod bygger på att kartlägga utbudet, vikta detta enligt en poängmodell och sedan analysera resultatet och söka skapa en ortsklassificering. LÄS MER