Sökning: "centralstimulantia"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet centralstimulantia.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av medicinering med centralstimulantia till vuxna personer med ADHD

  Magister-uppsats,

  Författare :Patrik Ahlberg; Urban Martinsson; [2020-01-15]
  Nyckelord :ADHD; vuxna; centralstimulantia; sjuksköterskor; adults; stimulants; nurses;

  Sammanfattning : AbstractBackground: The prescription of stimulants to adults with ADHD has increased significantly in recent years in Sweden. The nurse plays an important role in nursing and monitoring pharmaceuticals to this category of patients. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet hos beroendepatienter som behandlas med centralstimulantia eller opioider

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie von Garaguly; Jessica Lindgren; [2017-12-27]
  Nyckelord :Läkemedelsbehandling; Opioider; Centralstimulantia; Livskvalitet; Omvårdnad; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : ABSTRACTBackground: Patients with opiate addiction and patients with ADHD can be offered drug treatment andsupport in addiction care. In the meeting with the patient the nurse acquires knowledge about the patient'squality of life (QOL). LÄS MER

 3. 3. Narkotika som läkemedel : Behandling med centralstimulantia hos barn med ADHD – Effekter och biverkningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Anna Berg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ADHD Läkemedel : Påverkar föräldrars utbildningsnivå medicinering av barn med ADHD?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sofia Svensén; [2014]
  Nyckelord :ADHD; medication; SES; CNS; ADHD; SES; läkemedel; CNS;

  Sammanfattning : Studiens syfte var dels att undersöka om det fanns skillnader iförskrivning av centralstimulantia hos barn som kunde kopplas tillföräldrarnas utbildningsnivå och dels att undersöka om det fannsskillnader i förskrivning av centralstimulantia vid nydiagnosticeradADHD som kunde kopplas till föräldrarnas utbildningsnivå. Uppgifterom studiepopulationen hämtades som aggregerad data frånläkemedelsregistret, patientregistret och utbildningsregistret. LÄS MER

 5. 5. Rätt eller fel? Föräldrars val kring medicinering av barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Ingrid Albrektsson; Sanna Säker; [2013]
  Nyckelord :ADHD; barn; medicinering; centralstimulantia; föräldrar;

  Sammanfattning : Diagnosen ADHD har varit mycket omdiskuterad, dels för att läkare och forskare intehar varit överens om dess patologiska förklaring, behandling eller ens om dess existensoch detta har fångat författarnas intresse. Syftet är att belysa föräldrars upplevelse ochinställning till medicinering av sina barn med ADHD. LÄS MER