Sökning: "centrifugal clutch"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden centrifugal clutch.

 1. 1. Framtagning av nytt kopplingskoncept : För att klara höjda krav på en Husqvarnamotorsåg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Axel Skoog; Yuan He; [2017]
  Nyckelord :Splines; circlips; product development; chainsaw; centrifugal clutch; Splines; spårring; produktutveckling; motorsåg; centrifugalkoppling;

  Sammanfattning : Studien är utförd i form av ett examensarbete vid JTH (Jönköpings Tekniska Högskola) i samarbete med komponentgruppen på Husqvarna AB. Syftet med arbetet var att genom en produktutvecklingsprocess hitta en annan metod för att fästa centrifugalkopplingen på motorsågen 560 XP. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en centrifugalkoppling tillhörande motorn HiG-145 till tävlingen Shell Eco Marathon

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Jakob Vallin; Simon Hurtig; [2015]
  Nyckelord :centrifugal clutch; calculation model; friction lining; centrifugalkoppling; friktionsmaterial; beräkningsmodell; viktoptimering;

  Sammanfattning : HiGtech är en projektgrupp på Högskolan i Gävle vilka konstruerar och bygger energisnåla tävlingsfordon. Ett av fordonen tävlar i Shell Eco Marathons prototypklass för bensindrivna förbränningsmotorer och drivs av en på högskolan konstruerad motor. LÄS MER

 3. 3. UAV Helikoptertransmission

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jacob Ljungbäck; David Williamsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En grupp på Maskinkonstruktion, KTH har påbörjat arbetet med att utveckla en UAV helikopter (Förarlös helikopter) som framförallt är tänkt att användas vid minröjning. Ramen, rotorerna och motorn är valda och tillverkade men det behövs en transmission från motorn till rotorerna. LÄS MER