Sökning: "centrifugalpump"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet centrifugalpump.

 1. 1. Reglering av pumpar: En fallstudie med jämförelseanalys mellan stryp- och frekvensreglering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yulia Rudenko; [2021]
  Nyckelord :pulp and paper industry; energy efficiency; centrifugal pump; throttle control; throttle valv; frequency control; frequency converter; LCC analysis; payback time; massa- och pappersindustri; energieffektivisering; centrifugalpump; strypreglering; spjällventil; frekvensreglering; frekvensomriktare; LCC-analys; återbetalningstid;

  Sammanfattning : Dagens behov för energieffektivisering ställer höga krav på industrisektorn som anses vara den största energikonsumenten. Holmen AB är verksam inom massa- och pappersindustrin som är en energiintensiv bransch där sådana stora energianvändare som pumpapplikationer spelar en nyckelroll i produktionen. LÄS MER

 2. 2. Centrifugal Turbopumps - Flow Physics and Modelling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Carl Eriksson; Hampus Henåker; [2021]
  Nyckelord :Centrifugal Pumps; Rocket Science; Turbopumps; Two-Zone Model; Impeller; Vaneless Diffuser; Vaned Diffuser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Choices made in the early stages of a design process are crucial. They dictate many of the limitations and freedoms the designer has in later stages of the design. Informed decisions are therefore crucial at this stage. LÄS MER

 3. 3. The Development of a New High Aspect-Ratio Turbulent Channel Flow Facility

  Master-uppsats, KTH/Strömningsmekanik och Teknisk Akustik

  Författare :Agastya Parikh; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Turbulent channel flows are of great interest for investigations of modified wall boundary conditions due to their well-understood characteristics and their broad applicability. In a reversal of typical trends, they can often be more difficult to investigate experimentally than to simulate owing to the far-reaching influence of corner effects as well as the need for development lengths in excess of 200 channel half-heights in order to produce high-quality flow. LÄS MER

 4. 4. Beräkningsprogram för processpumpar inom skogsindustrin : Beräkningsprogram för att beräkna energieffektivitet och lönsamhet hos MC-pumpar och centrifugalpumpar vid installation av frekvensomriktare.

  M1-uppsats,

  Författare :Ellen Johansson; [2019]
  Nyckelord :MC-pump; centrifugal pump; frequency converter; calculation program; control valve; pressure drop; pump head; energy loss; payoff time; cost savings.; MC-pump; centrifugalpump; frekvensomriktare; beräkningsprogram; reglerventil; tryckfall; tryckhöjd; energiförlust; payoff-tid; kostnadsbesparing.;

  Sammanfattning : I industrin finns det många pumpar som inte kör i de optimala driftfall som de är skapade för. Detta bidrar till stora och onödiga kostnader för fabriker och industrier. Det finns olika reglermetoder för att få pumpen att köra så optimalt som möjligt, det vanligaste är att avända sig av en reglerventil som stryper bort flödet. LÄS MER

 5. 5. Frekvensomriktardrift av sjökylvattenpumpar : Ett underlag för konvertering från strypreglering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Josef Almert; David Ljung; [2018]
  Nyckelord :Frekvensomriktare; isbrytare; pump; pumpar; frekvensstyrning; strypreglering; sjöfartsverket; sjöfart; hydrodynamik; sjökylvattenpump; centrifugalpump; förträngningspump; uppfordringshöjd;

  Sammanfattning : Det här projektet är utfört samarbete med maskinbesättningen på sjöfartsverketsisbrytare. Syftet med detta arbete är att belysa fördelarna av konvertering frånstrypreglering till varvtalsreglering, av sjökylvattenpumparna på deras isbrytare. Dettamed hjälp av frekvensomriktare. LÄS MER