Sökning: "centrum-periferi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet centrum-periferi.

 1. 1. “Exciting animal” or “blood thirsty beast”? : A critical discourse analysis of the coverage of the wolf issue in Swedish news media

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mathilda Linnander; [2019]
  Nyckelord :Critical Discourse Analysis; Sweden; wolf; centre-periphery; political alienation; Krisitk diskursanalys; Sverige; varg; centrum-periferi; politisk alienation;

  Sammanfattning : This is a study of how the wolf is constructed as a controversial issue in Swedish newspapers. The wolf is the most debated and controversial animal in Sweden and splits the country into two camps. On one side are the people who believe that the animal is a natural part of the Swedish fauna and should be protected. LÄS MER

 2. 2. Livet som behovsanställd - En kvalitativ intervjustudie om behovsanställdas upplevelser inom vård- och omsorgssektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Leyla Elmi; [2019]
  Nyckelord :flexibelt arbete; arbetsrelationer; otrygghet; motståndsstrategi; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den moderna globaliserade arbetsmarknaden kännetecknas av att anställningsförhållandena blivit tillfälliga och flexibla. Konsekvenserna av de nya anställningsförhållandena är ämnet för denna studie. LÄS MER

 3. 3. Kommunal utveckling i den regionala periferin – en fallstudie om Västra Götalandsregionens inverkan på Melleruds kommuns utveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Rebecka Larsson; [2018]
  Nyckelord :Regional development; rural ares; core – periphery; Västra Götaland County; Mellerud Municipality Regional utveckling; landsbygd; centrum – periferi; Västra Götalandsregionen; Melleruds kommun; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay aims to describe and analyse how a municipality is affected by being located in a regional periphery. The rural Mellerud Municipality is situated within the Västra Götaland County, which population-wise is the second biggest in Sweden and is in some contexts described as a “metropolitan county”. LÄS MER

 4. 4. SPATIAL & TRANSPORTATION MISMATCH IN SWEDEN, 2015 : EFFECTS OF MISMATCH & EASEMENT OF TRANSPORTATION IN ÖRNSKÖLDSVIK & SUNDSVALL

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Oscar Uneklint; [2018]
  Nyckelord :Spatial Mismatch Hypothesis; Transportation Mismatch; Public Transportation Performance; Network analysis; Multicriteria analysis.; Rumslig Missmatchning; Transport Missmatchning; Kollektivtrafikens Prestanda; Nätverksanalys; Multikriterieanalys.;

  Sammanfattning : SPATIAL & TRANSPORTATION MISMATCH IN SWEDEN, 2015: EFFECTS OF MISMATCH & EASEMENT OF TRANSPORTATION IN ÖRNSKÖLDSVIK & SUNDSVALL (Master thesis by Oscar Uneklint, 2018). The paper firstly aims to investigate how spatial and transportation workplace-access influences employment outcomes in the cities and municipalities of Sundsvall & Örnsköldsvik, located at the coastal north of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Perifera kulturer i kontakt? : Indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Aleksandra Adler; [2016]
  Nyckelord :Indirect translation; translational norms; centre– periphery; translation strategies; Hebrew literature; Amos Oz; Swedish; Indirekt översättning; översättningsnormer; centrum-periferi; översättningsstrategi; hebreisk skönlitteratur; Amos Oz; svenska;

  Sammanfattning : Syftet med den här produktorienterade studien är att undersöka vilka översättningsnormer som är aktuella för indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. I studien genomförs en kontrastiv undersökning av kulturspecifika element (ECR) med utgångspunkt i Tourys (1995/2012) coupled pairs kompletterad med Pedersens (2011) typologi. LÄS MER