Sökning: "cereal"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade ordet cereal.

 1. 1. Global and Ethiopian Cereal Prices: Does the Law of One Price hold in the long run?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Heba Abbas; Borgström Annina; [2024-02-12]
  Nyckelord :Ethiopia; cereal; food prices LOP;

  Sammanfattning : Like many other countries in the world, Ethiopia is currently facing significant challenges with high food prices. The high food prices affect cereals such as teff, sorghum, and maize which are staple foods in the Ethiopian diet. This study investigates the relationship between cereal prices in Ethiopia and the world market price of cereals. LÄS MER

 2. 2. An investigation of pea and cereal varieties for organic intercropping in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Agnes Elise Matilda Wilson; [2024]
  Nyckelord :Intercropping; agroecology; organic; peas; cereals; heritage grains;

  Sammanfattning : Organic farming, intercropping and the conservation of landraces are agroecological methods of transitioning to a more sustainable and resilient agricultural system, however there is a lack of data on varieties suitable for organic intercropping. Therefore, two spatially parallel field trials were conducted with 11 pea varieties intercropped with oat, and 38 varieties of cereals (wheat, oat, and barley), in sole crops. LÄS MER

 3. 3. Platsens betydelse för växtnäringsläckage från jordbruksmark i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Frida Lundell; [2023]
  Nyckelord :kväve- och fosforutlakning; rumslig variation; långtidsövervakning;

  Sammanfattning : Växtnäringsläckage av kväve (N) och fosfor (P) från jordbruksmark tillför näringsämnen till hav och vattendrag. Det är viktigt att minska transporten av N och P av flera anledningar, då det bland annat är en stor bidragande faktor till övergödning. LÄS MER

 4. 4. Sustainable use of calcium nitrate fertilizer under variable precipitation, soil properties and crop management

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Liliana Marcela Daza Gomez; [2023]
  Nyckelord :nitrogen.; calcium nitrate; ammonium-based fertilizers; urea; nitrate leaching; nitrous oxide emissions; crop yield;

  Sammanfattning : Application of nitrogen fertilizers in agriculture contributes substantially to global greenhouse gas emissions and nitrogen leaching. Accordingly, there is a need to increase knowledge about sustainable farming practices to reduce nitrogen losses to the environment without curtailing crop harvest. LÄS MER

 5. 5. Spridning av mjöldryga genom renkavle

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Hugo Lomander; [2023]
  Nyckelord :Alopecurus myosuroides Huds; Claviceps purpurea Tul; gräs; gräsblandningar; gräskanter; höstsådd; höstvete; kantzoner; klimat; väder;

  Sammanfattning : Mjöldryga (Claviceps purpurea Tul.) är en svampsjukdom som leder till stora skador på framför allt råg och vete. Den är vanligt förekommande i Europa och befaras öka i framtiden. Renkavle (Alopecurus myosuroides Huds. LÄS MER