Sökning: "ceremonihus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ceremonihus.

  1. 1. Ceremonihuset : Kapell för konfessionslösa övergångsriter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Philip Treutiger; [2012]
    Nyckelord :kapell; humanistiskt; ceremonihus; träbyggnad; Norra Djurgårdsstaden;

    Sammanfattning : Ceremonihuset är en byggnad för övergångsriter såsom namngivningsceremonier, vigslar och begravningar. Den svarar mot nya tendenser inom andligheten i vår moderna samhälle och är tänkt att kunna användas dels av människor med olika religiös åskådning, dels ateister, men framförallt de som eftersöker något däremellan... LÄS MER