Sökning: "certifiering enligt iso 9001 examensarbete"

Hittade 1 uppsats innehållade orden certifiering enligt iso 9001 examensarbete.

  1. 1. Utformning av kvalitetsledningssystem

    Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Johan Ernow; [2007]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts under 2007 på Revent International AB och är en studie i hurman utformar ett webbaserat kvalitetsledningssystem. Syftet med arbetet har varit att göra engrundlig sammanställning av material-, dokument- och informationsflödena i företaget och attdärefter skapa ramen för ett kvalitetsledningssystem. LÄS MER