Sökning: "certifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet certifiering.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning inom den svenska dagligvaruhandeln Hur kommunicerar den svenska dagligvaruhandeln sitt hållbarhetsarbete relaterat till leverantörskedjan?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Taube; Linn Lennartsson; [2019-08-13]
  Nyckelord :Sustainable supply chain; retail- and food industry; triple bottom line; supplier; sustainability reporting; stakeholder theory;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Planetens naturresurser är begränsade och livsmedelsbranschen måste anpassa sig efter förändringar och ständigt arbeta med frågor om hur de kan producera och leverera maten på ett mer hållbart sätt utan att det blir för kostsamt. I samband med förändringen uppstår en komplexitet för hur företag skall hantera relationen med sina leverantörer. LÄS MER

 2. 2. High-Speed Communication Scheme in OSI Layer 2 Research and Implementation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ahmadmunthar Zaklouta; [2019]
  Nyckelord :FPGA; CDR; High-Speed Serial Communication; BER; CDC; UART;

  Sammanfattning : This thesis is part of a project at Bombardier’s Object Controller System. This system acts as a communication interface for several sub-systems that control the railway traffic. LÄS MER

 3. 3. Träning ger färdighet : Användarnas perspektiv på ECDIS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Pelle Holmberg; Carlsén Robin; [2019]
  Nyckelord :ECDIS; human factor; education; competence; standardization; user friendliness.; ECDIS; mänskliga faktorn; utbildning; kompetens; standardisering; användarvänlighet.;

  Sammanfattning : Alla SOLAS-fartyg har ett krav på att vara utrustade med ECDIS ombord fartygsbryggorna senast 1:a juli 2018 och de nya kraven blir en utmaning i kompetens för sjöfarten. Idag är ungefär 80% av alla olyckor som sker till sjöss orsakade av den mänskliga faktorn. LÄS MER

 4. 4. The process of OBD certification : a comparative study between Euro VI and CARB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Shilan Anayati; Mohammed Gaber; [2019]
  Nyckelord :On-Board-Diagnostics; certification process; EURO VI; CARB; heavy-duty engines; organisational change; coordination; distribution of responsibility; On-Board-Diagnostics; certifieringsprocess; EURO VI; CARB; tunga fordon; organisationsförändring; koordination; ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to compare the legal requirements for Euro VI and CARB regarding OBD certification in order to identify the challenges that may come for a manufacturer’s move from Euro VI classified heavy-duty engines to engines that meet the requirements of CARB. Furthermore, the study also aims to identify the effects that these challenges will have on the organisation. LÄS MER

 5. 5. WELL Prepared – En undersökning av hur ett byggnadsprojekt påverkas av WELL Building Standard

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Pernilla Gustlin; Erik Skansholm; [2019]
  Nyckelord :WELL Building Standard; byggnadscertifiering; byggprojektplanering; visionsdrivna projekt;

  Sammanfattning : Intresset för hur byggnader påverkar miljö och hälsa växer och en följd av detta har blivit att marknaden för certifieringar har ökat. En ny hälsocertifiering som kommit in på marknaden är Well Building Standard som fokuserar på hur byggnader och dess interiör påverkar människors hälsa och välbefinnande. LÄS MER