Sökning: "certifieringar"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet certifieringar.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. "Eko-certat rakt uppochner" - En studie om hur svenska kafferosterier navigerar i en komplex bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Hansen; Ida Larsson; [2019]
  Nyckelord :Kaffe; specialkaffe; branschanalys; värdekedjan; hållbarhet; CSR; certifieringar; lokalt; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. WELL Prepared – En undersökning av hur ett byggnadsprojekt påverkas av WELL Building Standard

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Pernilla Gustlin; Erik Skansholm; [2019]
  Nyckelord :WELL Building Standard; byggnadscertifiering; byggprojektplanering; visionsdrivna projekt;

  Sammanfattning : Intresset för hur byggnader påverkar miljö och hälsa växer och en följd av detta har blivit att marknaden för certifieringar har ökat. En ny hälsocertifiering som kommit in på marknaden är Well Building Standard som fokuserar på hur byggnader och dess interiör påverkar människors hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. The Green Aisle - En kvalitativ studie om hur hållbarhet visualiseras på livsmedelsförpackningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Cathrine Sandgren; Victor Witting; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; hållbarhetskommunikation; visuella hållbarhetsrepresentationer; produktförpackningar; semiotiska resurser; symbolisk konsumtion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbarhet har länge varit ett omtalat begrepp och fenomen som stått högt upp på många organisationers agenda, inte minst inom livsmedelsindustrin. Tidigare forskning inom hållbarhetskommunikation på livsmedelsförpackningar har tenderat att fokusera på andra aspekter än det visuella, och vidare har semiotisk forskning betraktats som något av en bristvara. LÄS MER

 5. 5. Hotell: en distributionskanal för sextrafficking

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jennie Hugosson; Madeleine Ahlberg; [2019]
  Nyckelord :Trafficking; sex-trafficking; CSR; hoteliers; prevention; social sustainability; tacit knowledge; Trafficking; sextrafficking; CSR; hotell; förebyggande; social hållbarhet; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Vår studie belyser hur hotellverksamheter arbetar med social hållbarhet kopplat till sextrafficking. Studien undersöker hur hotellen arbetar förebyggande mot sextrafficking, vilka utmaningar personalen upplever i verksamheten sett till förebyggandet av sextrafficking samt hur Corporate social responsibility (CSR) används i verksamheten kopplat till sextrafficking. LÄS MER