Sökning: "certifieringar"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet certifieringar.

 1. 1. Investeringar i gröna byggnader: Risker och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Elias Persson; Edward Moding; Filip Olausson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att forska om incitament för och emot investeringar i gröna byggnader samt hur hållbarhetsstrategier är uppbyggda i fastighetsbolag. Dessa frågor granskades utifrån ett fastighetsägarperspektiv. LÄS MER

 2. 2. The Representativity of Energy Models : A case study analysing causes for discrepancies affecting major system components and project phases when simulating energy demand

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Linn Caroline Boström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In order to clarify factors affecting energy simulations and their relation to real-world processes and results, this thesis sought to analyse how representative energy simulations and calculations are in relation to the in-use energy utilization of a building. This was done by firstly conducting a literature study which illustrate the major system components as well as project phases’ discrepancy factors. LÄS MER

 3. 3. Överklagbart förvaltningsbeslut? : Fallet med nyckelbiotopsregistreringarna

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Malin Ahlm-Marklund; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; förvaltningsbeslut; förvaltningsbesluts överklagbarhet; nyckelbiotopsinventering; nyckelbiotopsregistrering;

  Sammanfattning : Förvaltningsmyndigheter intar i skilda sammanhang och på varierande sätt ställningstaganden för hur enskilda förväntas agera i olika situationer. Med anledning av en myndighets uttalanden kan frågan om myndighetens ställningstagande är ett överklagbart beslut uppkomma. LÄS MER

 4. 4. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Sebastian Stotzer; [2020]
  Nyckelord :mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. LÄS MER

 5. 5. Mervärdesstrategier i svensk tomatodling

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Sebastian Stotzer; [2020]
  Nyckelord :mervärde; tomat; strategi; fallstudie; producentorganisation; närodlat; värdeadderad; trädgårdsföretag;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av högre produktionskostnader behöver svenska tomatproducenter erbjuda mervärden för att vara konkurrenskraftiga, det vill säga skapa egenskaper som värderas högt av konsument och som differentierar tomaterna från importerade tomater som till exempel närhet till konsument, produktförädling, miljömässiga värden, smak och utseende. Denna studie utgår från intervjuer med svenska tomatodlare och handlar om hur olika odlare arbetar med mervärdesstrategier i svensk tomatodling. LÄS MER