Sökning: "cesium"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet cesium.

 1. 1. Compilation and evaluation of validations of computer codes for spent nuclear fuel – a review

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Staffan Fors; [2019]
  Nyckelord :Nuclear fuel; Kärnbränsle; Slutförvar; Fissionsprodukter; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This report describes a systematic review regarding validations of calculations by measurements of isotopic compositions, or decay heat, on spent nuclear fuel, SNF. 15 relevant or otherwise interesting studies, were found. Two reports were chosen among the found studies and analyzed. LÄS MER

 2. 2. Effekten av gammastrålning på svällningskapaciteten för bentonitlera

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kevin Chung; [2019]
  Nyckelord :Bentonitlera; Gammastrålning; Svällning; Vattenupptag;

  Sammanfattning : SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) planerar att förvara utbränt kärnbränsle i berggrunden, KBS-3 metoden. Enligt den s.k. KBS-3 metoden ska förvaret bestå av tre skyddsbarriärer, kopparkapslarna, bentonitleran och urberget. LÄS MER

 3. 3. Studies of Molecular Carbon Cluster Dianions in DESIREE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Kiselman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the surprising first detection of small carbon cluster dianions by Compton et al 1990, several studies have been made investigating their structure, fragmentation pathways and stability. As other carbon anions have been found in space, it is likely that these dianions exists as well and their ability to react with other molecules is therefore of interest. LÄS MER

 4. 4. Monte Carlo-simuleringar av germaniumdetektor för gammaspektroskopi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik; Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Fredrik Jonasson; Björn Sparresäter; [2018]
  Nyckelord :Monte Carlo; FLUKA; simuleringar;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att undersöka en HPGe-detektors egenskaper med hjälp av Monte Carlo-simuleringar i simuleringskoden FLUKA. Resultaten från detta projekt ska sedan användas som underlag för en kartläggning där halten av den radioaktiva isotopen cesium-137 ska mätas på svampprover insamlade från hela landet. LÄS MER

 5. 5. Measurement of particle yields induced by 200-MeV protons on multiple targets

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Rafael Antonio Lopez; [2018]
  Nyckelord :QFS; Quasi-free Scattering; 16O; 112Sn; 124Sn; FAIR; CsI Tl ; R3B; 6.3-MeV gamma; CALIFA; p; 2p ; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : One way to probe the structure of atomic nuclei far from stability is via quasi-free scattering (QFS) reactions. We conducted a (p,2p) QFS experiment on H2O, 112Sn, 124Sn and 208Pb targets in order to test the performance of CsI(Tl) detectors that are to be used in the upcoming R3B experiments at FAIR. LÄS MER