Sökning: "challenging children"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden challenging children.

 1. 1. Den sociala situationen för ungdomar med autismspektrumtillstånd i ordinarie gymnasieklasser

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sofia Serneke; [2019]
  Nyckelord :adolescents; autism spectrum disorder; inclusion; relational pedagogy; social situation; success factors; upper secondary school;

  Sammanfattning : There are few studies reporting the voices of adolescents with autism, especially concerning their situation in school. Most studies are about children with autism and from the perspectives of their parents or teachers. LÄS MER

 2. 2. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 3. 3. Att främja barns utveckling av kroppslig integritet - ett pågående arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Vanessa Carlstedt; Danijela Tomasovic; [2019]
  Nyckelord :Kroppslig integritet; sexuella övergrepp; sexualbrott; stopp min kropp; prevention; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kroppslig integritet skrivs in i förskolans och skolans läroplan den 1 juni 2019. Att barn får stöd i att utveckla kroppslig integritet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle samt en viktig förebyggande insats mot sexualbrott. Handboken “Stopp! Min kropp!” ämnar stödja vuxna i arbetet med kroppslig integritet. LÄS MER

 4. 4. ”Tolkarna blir nog förvånade när de förväntas sjunga Mormors lilla kråka”- en tematisk analys av psykologers och auktoriserade tolkars upplevelser av sitt samarbete inom barn- och ungdomshabilitering i Region Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Ali; Vanessa Lehner; [2019]
  Nyckelord :psykolog; tolk; barn- och ungdomshabilitering; Sverige; kvalitativ forskning psychologist; interpreter; child and adolescent habilitation; Sweden; qualitative research; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersökte hur psykologer och tolkar upplever samarbetet sinsemellan inom ramen för barn- och ungdomshabilitering samt hur samarbetet kan utvecklas. Utifrån en tolkande hållning i likhet med tolkande fenomenologisk ansats genomfördes en tematisk analys utifrån semistrukturerade intervjuer med fyra legitimerade psykologer och fyra auktoriserade språktolkar. LÄS MER

 5. 5. Bemötandet av barns utmanande beteende i förskolan ur ett omsorgsetiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alf Lundgren; Andrea Imbesi; [2019]
  Nyckelord :Omsorgsetik; Utmanande; Beteende; Förhållningssätt; Bemötande;

  Sammanfattning : This study aims to reveal what preschool teachers and pedagogues think about and how they act when it comes to meeting the behavior and needs of children with challenging behaviour from a perspective of ethics of care as developed by Nel Noddings. Statistics claim that this kind of behavior is on the rise and it is therefore of relevance to see how teachers and pedagogues can give care to children who displays behavioral problems. LÄS MER