Sökning: "chandra mohanty"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden chandra mohanty.

 1. 1. Änkeståndets påverkan : Hur kvinnors levnadssituationer i Vrindavan och Tiruchirappalli påverkas av deras änkestånd

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Felicia Öberg; [2019]
  Nyckelord :Widowhood; Human rights; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Oppression; Discrimination; Social groups; Identity; India; Kvinnor i änkestånd; Mänskliga rättigheter; The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women; Förtryck; Diskriminering; Sociala grupper; Identitet; Indien;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker levnadssituationerna för kvinnor i änkestånd i städerna Vrindavan och Tiruchirappalli, Indien. Till Vrindavan vallfärdar kvinnor i änkestånd från hela landet och staden beskrivs som en ”änkornas stad”. LÄS MER

 2. 2. Images of Women through Gender Equality - A study of Palestinian women in the eyes of SIDA and Kvinna till Kvinna, from a postcolonial feminist approach

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Shrouq Alarini; [2018]
  Nyckelord :Palestinian women; stereotype; donors; gender equality;

  Sammanfattning : The purpose of this descriptive study is to examine how the Swedish International Development Agency (SIDA) and Kvinna till Kvinna Foundation describe Palestinian women in their strategy report 2015 and 2016-2021. Palestinian women face many obstacles that can hinder their ability to participate in many aspects of life. LÄS MER

 3. 3. Women's Empowerment - A discourse analysis of the women's empowerment concept in UN Women

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies

  Författare :Linn Engvall; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; UN Women; discourse analysis; Laclau and Mouffe; postcolonialism; poststructuralism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The concept of women’s empowerment is subject to much debate within the development field. This thesis seeks to uncover the meaning of the concept by examining the prevailing discourse of women’s empowerment within UN Women. LÄS MER

 4. 4. DEN PROBLEMATISKA KVINNAN : En kvalitativ studie om problemrepresentationen i Regeringens ekonomiska jämställdhetspolitik

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jeanette Granlund; [2017]
  Nyckelord :jämställdhet; ekonomisk jämställdhet; kön; normer; etnicitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera hur ekonomisk jämställdhet representeras i Regeringens dokument ”Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid” (2016). Utöver detta studeras det hur dokumentet möjligen låser fast könen, man och kvinna, i traditionella könsroller alternativt öppnar upp för förändring gällande dem. LÄS MER

 5. 5. Alla ”kvinnor” är svenska, alla ”invandrare” är män - En analys av kollektiva identiteter i 2016 års Almedalstal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Syrén; [2017]
  Nyckelord :Almedalen; diskursteori; kollektiva identiteter; postkolonial feminism; partiledartal; exkludering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to examine how Swedish party leaders from the three biggest parties talk about the collective identities “women” and “immigrants” in their 2016 speeches from “Almedalsveckan”, the main political event in Sweden. By relating and contrasting these two groupings towards each other, I will also scrutinise whether an exclusion of “immigrant women” takes place. LÄS MER