Sökning: "change agent"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade orden change agent.

 1. 1. Facilitating Sustainable Investments - How the EU Taxonomy is expected to change the principal-agent relationship between fund managers and retail customers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pontus Elmrin; Astrid Johansson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Fund manager; Retail customer; Environmental Sustainability; Sustainability Investments; EU Taxonomy; Capital reallocation; Sustainable Development Goals Agenda; Principal-agent; Greenwashing;

  Sammanfattning : There is currently an information asymmetry on the financial market, which has implications for the practice of greenwashing, hindering the capital allocation towards the Sustainable Development Goals. To fill this information gap, the EU Commission initiated the development of an EU Taxonomy - a standardized classification system to facilitate sustainable investments. LÄS MER

 2. 2. Bostäder säljs på förhand

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

  Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER

 3. 3. Unga kvinnors upplevelser av behandling av vulvasmärta

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ehwa Guting; [2020]
  Nyckelord :vulvar pain;

  Sammanfattning : EHWA GUTING   Guting, E. Unga kvinnors upplevelser av behandling av  vulvasmärta. Masteruppsats i sexologi, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Translating Truthfulness and Credibility: On Socio-Legal Construction of Refugee Through Language Interpretation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Sümeyra Özçimen; [2020]
  Nyckelord :Refugee Determination Process; Credibility Assessment; Asylum-Seeker; Interpretation; Foucault; Truth; Salvation; Language; Interpreter; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis revolves around how the truthfulness of the asylum claim is constructed within the process of refugee status determination in Sweden by focusing on the role of interpretation. The study asks what role interpretation plays in the formation of truth within the credibility assessment of asylum claims. LÄS MER

 5. 5. Assessing the value of advice : Evaluation approaches of small management consulting firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Niklas Grufman; Cornelia Larker; [2020]
  Nyckelord :Management consulting; Evaluation; Knowledge Intensive Services; Customer satisfaction; Relationship management; Performance-based pricing;

  Sammanfattning : Whilst utilization of management consulting services has become an integral part of the contemporary economy and functioning of many organizations, intangibility leaves clients unable to predict or objectively assess the values created in consulting engagements. According to scholars, attempts to counteract the principal-agent related risks of opportunism and divergent incentives are expected to increase following higher competition, consumer awareness and anticipated increased demand for performance-based pricing. LÄS MER