Sökning: "change management transformation"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade orden change management transformation.

 1. 1. Roller och ansvar inom förändringsarbete : En kvalitativ studie om digital transformation i svenska kommuner

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Terese Ahlström; Prachi Laxman; [2022]
  Nyckelord :digital transformation; Swedish municipalities; change management; change leader; sensemaking; sensegiving; digital transformation; svenska kommuner; förändringsledning; förändringsledare; meningsskapande; meningsgivande;

  Sammanfattning : Den svenska välfärden står inför utmaningar att vidareutveckla verksamhetsprocesser och tjänster för att kunna möta samhällets krav på tillgänglighet och effektivitet. Som en följd av detta genomgår svenska kommuner en digital transformationsresa som förändrar både interna arbetssätt men även tjänsteleveransen mot kommuninvånarna. LÄS MER

 2. 2. Change Management and Digital Transformation : Analyzing Important Factors and Strategies for Successful Implementation of Digital Projects

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sarah Nemet Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Change management; digital transformation; operator 4.0; change resistance; future state vision; employee involvement; theory of planned behavior; psychological contract; skeuomorphism;

  Sammanfattning : Change and adaptation to change has always been a part of human life. Some are more used to changes in their daily life and some are more resistant towards it. In big organizations all types of people are working together to create a better future. LÄS MER

 3. 3. Spatial Justice and Large-Scale Land Transformation : A study of spatial justice for transhumant pastoralists in the case of the Great Green Wall

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Femke Spiegelenberg; [2022]
  Nyckelord :Great Green Wall; Sahel; Spatial Justice; Transhumant pastoralism;

  Sammanfattning : Transhumant pastoralist are highly dependent on their landscape. Their economic, cultural and political systems are directly shaped by and shaping space. The nomadic nature of transhumant pastoralists have therefore created unique pastoral socio-spatial relations. LÄS MER

 4. 4. Managing operations resources and processes for competitive advantage : A study on the performance of Swedish pharmaceutical companies during the COVID-19 pandemic

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Mohsin Raza; Jesper Svensson; [2022]
  Nyckelord :Operations; strategy; pharmaceutical; pandemic; attributes; digitalization;

  Sammanfattning : The outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) has caused immense challenges to businesses and people’s lives. For the pharmaceutical industry, these challenges entail changes in demand, supply chain, consumption trends, as well as a shift towards telemedicine and changes in R&D priorities. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsutbildning online ­ lärande och påverkan för nyblivna chefer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helene Öhman; [2022]
  Nyckelord :ledarskapsutveckling; ledarskapsutbildning; ny chef; utbildning; online; distans; lärande;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate online leadership training as an enabling and limiting factor for new manager´s learning. On becoming a manager, one must not only develop new knowledge and abilities, but also simultaneously work on identity in relation to the transformation of a new professional role. LÄS MER