Sökning: "changing listening perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden changing listening perspective.

 1. 1. Creating a Context for Listening: The Choreography of Sound

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Casey Moir; [2022-02-22]
  Nyckelord :listening to space; shaping space; mapping space; active listening; encouraging interactions; composing situation and sounds; spatialising performances; designing proximities and trajectories; composing movement and momentum; alternate performance spaces; changing the expectations of room; visualising sound in space; engaging spatial awareness; changing performance conditions; changing listening perspective; omnidirectional composition; experimental music composition; choreographing sound;

  Sammanfattning : My thesis is an investigation into an omnidirectional approach to composition of experimental music. This involves considering the conditions of performance as compositional aspects, in addition to composing sounds. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av kommunikation mellan arbetsterapeut och klient med en livsomvälvande sjukdom, utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Malin Petersen Lundin; Christina Kronquist; [2021]
  Nyckelord :arbetsterapi; Kawamodellen; kommunikation; kultur; livsomvälvande sjukdom; Model of human occupation; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: Communication is an interaction between people. Occupational therapists use communication, both verbal and nonverbal to enable important everyday activities for the client. LÄS MER

 3. 3. ”New era towards gender equality in Uganda?” : A case study in rural Lukonko on households’ perceptions towards sending their girls and boys to primary school

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Matilda Lund; [2018]
  Nyckelord :Gender equality in rural sites; attendance in primary school; changing perceptions; development; Uganda;

  Sammanfattning : Background: Worldwide, gender inequality has existed for a long time due to culture, religion and patriarchal structures, sometimes maintained by law. As a result, millions of girls lose their right to schooling, and it is affecting the development of entire nations. LÄS MER

 4. 4. Ljudupplevelser : en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filippa Dahlin; Lisa Berglind; [2018]
  Nyckelord :ljudlandskap; sonisk; ljudinstallation; Amphoux; ljudpromenad; hierarki; offensiv;

  Sammanfattning : Ljud spelar en viktig roll för den totala upplevelsen av en plats. I och med det helhetsperspektiv vi som landskapsarkitekter anlägger på upplevelsen av levnadsmiljön, spelar ljudet således en viktig roll. Efter att länge ha varit eftersatt, har ljud sakta börjat få mer fokus inom landskapsarkitektur. LÄS MER

 5. 5. Finnes: Osäkra föräldrar med osäkra barn Sökes: Säkra experter i risksamhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Helena Isaksson; [2018]
  Nyckelord :scared and anxious children; parenting a scared child; parenting expert; parental advisor; risk society; modern parenthood; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study is about understanding how contemporary, popular experts in parenting and children's behavior advices insecure parents how to deal with scared anxious children. The studies empiricism is retrieved from books, parenting sites and newspapers. LÄS MER