Sökning: "changing the expectations of room"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden changing the expectations of room.

 1. 1. Creating a Context for Listening: The Choreography of Sound

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Casey Moir; [2022-02-22]
  Nyckelord :listening to space; shaping space; mapping space; active listening; encouraging interactions; composing situation and sounds; spatialising performances; designing proximities and trajectories; composing movement and momentum; alternate performance spaces; changing the expectations of room; visualising sound in space; engaging spatial awareness; changing performance conditions; changing listening perspective; omnidirectional composition; experimental music composition; choreographing sound;

  Sammanfattning : My thesis is an investigation into an omnidirectional approach to composition of experimental music. This involves considering the conditions of performance as compositional aspects, in addition to composing sounds. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av utgående gods : - En fallstudie i ett tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Josef Sager; [2021]
  Nyckelord :Quality Assurance; Quality Improvement; TQM; Cause-and-effect-diagram; FMEA; Six Sigma; Efficiency; Lean; Kvalitetssäkring; Kvalitetsutveckling; TQM; Orsaks-verkan-diagram; FMEA; Sex Sigma; Effektivitet; Lean;

  Sammanfattning : På grund av en ständigt föränderlig miljö där kundernas behov, krav och förväntningar varierar allt mer kan företag påfrestas gällande att bemöta dessa. Ett resultat av denna trend kan återspeglas i nya tekniska lösningar samt effektiviseringar i både produkter och tjänster. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation av mål och strategier - balansgången mellan stabilitet och flexibilitet : En fallstudie på ett bemanning- och rekryteringsbolag i tillväxt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Marie Falk; Jongenburger Veronika; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Service companies in the temporary work and recruitment industry are expanding and creating the conditions for good growth. In line with the rapidly changing environment, demands are made for internal change and adaptation to the new. LÄS MER

 4. 4. Kulturarv GO! : En kvantitativ undersökning av tre appar som ska kommunicera arkeologi och kulturarv.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Thorsteinsson Demi; [2017]
  Nyckelord :Archaeology; Cultural Heritage; Communication; Digital Media; Apps; Mobile Applications; Arkeologi; Kulturarv; Kommunikation; Digitala Medier; Appar; Mobila Applikationer;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the communication within archaeology and cultural heritage through mobile applications, also known as apps. It brings up digital media and apps as a way of communicating and in what ways this could broaden the existing communication within cultural heritage and archaeology towards a changing and digitalized society. LÄS MER

 5. 5. THE MARKETING ROLE OF UNIQUE CONCEPTS FOR HOTELS IN SWEDEN

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate Business School

  Författare :Carla Franchetti; Sofie Forsgren; [2005]
  Nyckelord :unique concepts; servicescape; post-modernism; differentiation; hotel product.;

  Sammanfattning : Many hotels nowadays try to differentiate their product with a unique concept as compared to the traditional hotel product. There is an increase in the interest in hotels with unique concepts, which shows a trend among customers today asking for more than just a room. LÄS MER