Sökning: "character analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1075 uppsatser innehållade orden character analysis.

 1. 1. EXPANDING NARRATIVE EMPATHY Exploring “Dynamic” Empathy in The Left Hand of Darkness

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Brian Bell; [2019-09-04]
  Nyckelord :Narrative Empathy; Reader Immersion; Ursula K. Le Guin; Reader Immersion;

  Sammanfattning : Narrative empathy, the sharing of a feeling between a reader and characters, is oftenthought of as a 'static' phenomenon; either it is present, or not in a given story. Yet, on scrutiny,narrative empathy seems quite fluid, its connective strength ebbing and flowing throughout astory. LÄS MER

 2. 2. ”Karaktär långt bortom sina år” - En textanalys om hur Greta Thunberg och Malala Yousafzai porträtteras i Sveriges fem största tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Glaser; Johanna Heed; Fanny Lyrheden; [2019-06-27]
  Nyckelord :greta thunberg; malala yousafzai; aktivism; genus; unga; representation; greta thunberg; malala yousafzai; activism; gender; youths; representation;

  Sammanfattning : The aim of this analysis has been to investigate how Greta Thunberg and Malala Yousafzai are portrayed in news articles in five of Sweden's largest newspapers: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten and Svenska Dagbladet. First, 55 articles were analyzed with a content analysis. LÄS MER

 3. 3. Sommargågatan : Ett gemensamt vardagsrum att vistas i

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lydia Storkaas; Karolina Lind; [2019]
  Nyckelord :sommargågata; gågata; sociala värden; vistelsevärde; mänskliga möten; stadsutformning; Levande Stockholm;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar konceptet sommargågator i Stockholm som ett offentligt vardagsrum med möjlighet att främja social interaktion mellan människor och möjliggöra vardaglig aktivitet. Syftet med denna studie är att undersöka sociala vistelsevärden kopplade till sommargågator samt identifiera aktiviteter och funktioner som kan stärka sommargågatans attraktionskraft, så att det blir ett gemensamt vardagsrum som attraherar och lockar olika målgrupper. LÄS MER

 4. 4. Partikonvergens i den svenska politiken? : En jämförande ideologianalys av Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti och Centerpartiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Martin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; Centerpartiet; partikonvergens; liberalism; nyliberalism; socialism; reformistisk socialism;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to examine two political parties, the Social Democrats and the Center Party, to see if an ideological convergence have occurred between them during the time period 1990 through 2013. Furthermore, given that ideological convergence has occurred, this study intends to investigate the possible democratic problems that convergence between traditional opposition parties tends to bring about. LÄS MER

 5. 5. 'Speak Your Mind and Speak it Clearly': Discourse and the Importance of Voices in Boy Erased, Garrard Conley.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Deneuville; [2019]
  Nyckelord :Boy Erased; Garrard Conley; discourse; voice; silence; narratology; speech;

  Sammanfattning : The voices of the autodiegetic narrator and its character counterpart in Boy Erased: A Memoir by Garrard Conley enter the debate around the ontology of voice in literary texts. Using this debate, I will provide an analysis of the voices in this memoir in order to prove the importance of assuming a voice for the narrator, to compensate for speech silenced through discourses and social contexts. LÄS MER