Sökning: "character design"

Visar resultat 1 - 5 av 585 uppsatser innehållade orden character design.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. An active chain process of self-leadership : Dynamically practising self-leading strategies for sustainability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Mia Amilon; Stephanie Nguyen; [2022]
  Nyckelord :Leadership; self-leadership; personality; traits; dynamic; active; chain process; self-leadership strategies; strategies; strategy; education; chain; process; self-awareness; self-management; self-efficacy; outputs; outcome; sustainability; innovation; work performance; self-leading; awareness; thriving; health; mindfulness; social cognitive theory; self-regulation theory; self-control theory; intrinsic motivation theory; Självledarskap; ledarskap; ledare; självledarskapsstrategi; strategi; aktiv; dynamisk; process; kedjeprocess; personlighet; egenskap;

  Sammanfattning : Title: An active chain process of self-leadership: Dynamically practising self-leading strategies for sustainability. Keywords: Active and dynamic, Chain process of self-leadership, Self-leadership strategies Background: Sustainability is important and of current interest, requiring all organisations to be well-functioning, committed to sustainability and create strategic decisions for their long-term sustainability. LÄS MER

 3. 3. Verktyg för lavinsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :William Lantz Winberg; [2022]
  Nyckelord :avalanche; safety; pedagogical tool; risk assessment; lavin; laviner; lavinsäkerhet; riskbedömning; pedagogiska verktyg;

  Sammanfattning : Arbetet har syftat till att undersöka hur och vilka verktyg som kan förbättra lavinsäkerheten för friåkning i opreparerad terräng.Riskbedömningar avseende lavinfara är komplexa och svårbedömda även för den vana utövaren. LÄS MER

 4. 4. Delineation Between Plagiarism, Inspiration and New Creation - The Distinction Between Copyright Protection and EU Design Law Protection for Chairs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Josefine Tillman; [2022]
  Nyckelord :Intellectual Property Law; Inspiration; plagarism; copyright; design protection; community design; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Industrial design can double up in protected, by copyright protection as well as registered community design protection within EU. Thus, there can be seen a tendency for right holders to take comfort in copyright protection. LÄS MER

 5. 5. Gestaltning av Sandskogsvägen 3 : en rumslig utformning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Tostrup; [2022]
  Nyckelord :gestaltning; rumslighet; rum; rumsskapande; växter; torr ståndort; sandjord; trädgårdsdesign design;

  Sammanfattning : En trädgård kan ofta verka kal och otrygg, sakna estetiska element och vara alldeles för öppen till omgivningen. Mina egna tankar angående en trädgård är att den ska vara ens egen privata oas där trygghet är en viktig känsla som ska finnas hos en när man vistas där. LÄS MER