Sökning: "charging infrastructure"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden charging infrastructure.

 1. 1. VILKA KRETSAR SKA BETALA? En enkätundersökning om upplevd rättvisa med finansieringsförslag för Sveriges elektrifiering.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Albin Larsson; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how Swedish people perceive fairness with three different financing options of the conversion to electric and hybrid cars. In the Swedish context the conversion is built by two aspects, the club good of charging infrastructure, and the private good of subsidized cars. LÄS MER

 2. 2. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 3. 3. Miljökonsekvenser på flygplatser som uppkommer vid trafikering med elflygplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Björnsdotter; [2022]
  Nyckelord :Elflygplan; miljökonsekvenser; flygplatser; elektrifiering;

  Sammanfattning : Världen är i en omställning för en hållbarare framtid och det inkluderar miljövänligare transporter. Elflygplan är under utveckling och de kan fylla ett syfte för att minska flyg- trafikens miljöpåverkan. LÄS MER

 4. 4. How Incentives Drive our Future: An Empirical Analysis of Incentives for BEV Adoption

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Amelie Klaus; [2022]
  Nyckelord :Electric Vehicles; BEV; Technology Adoption; Incentives; Tax Efficiency;

  Sammanfattning : The adoption of electric vehicles (EVs) has only been a matter of time since the first governments proclaimed bans on combustion vehicles in the near future. As a new technology, however, EVs face various adoption barriers that lengthen the process. Governments globally have aimed to mitigate these by offering EV incentives. LÄS MER

 5. 5. Electrification of Last-Mile Transport : A Study of Charging Infrastructure and Collaborative Business Model

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Elin Johansson; Marcus Rostmark; [2022]
  Nyckelord :Electrification; electric vehicles; last-mile; charging infrastructure; risk analysis; collaborative business models; Elektrifiering; elfordon; sista milen; laddinfrastruktur; riskanalys; kollaborativ affärsmodell;

  Sammanfattning : Electrification of the transport sector is an important step in reducing the global greenhouse gas (GHG) emissions. Compared to traditional internal combustion engine vehicles (ICEVs), electric vehicles (EVs) produce no tail-pipe emissions and could be coupled with responsible energy production from renewable energy sources to reduce coupled emissions of their operation. LÄS MER