Sökning: "charlotta thodelius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden charlotta thodelius.

 1. 1. Post-Columbine - en kvalitativ studie av sju skolskjutningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/ Sociologiska institutionen

  Författare :Charlotta Thodelius; [2012-06-21]
  Nyckelord :School shootings; Post-Columbine; Cultural script; Masculinity; Righteous rage;

  Sammanfattning : The study has got three aims. The first purpose is to implement the Newman et al.s rampage theory (2004) in a more dominant European context. In this way, the theory’s strengths and weaknesses can be exposed. LÄS MER

 2. 2. Genus och anstalt En analys av en kvinnoanstalts behandlingsprogram samt aktiviteter och dess eventuella latenta effekt som genusskapare

  C-uppsats,

  Författare :Charlotta Thodelius; Leyla Ötunc; [2009-06-30]
  Nyckelord :Kvinnor i anstalt; behandlingsprogram; straffets latenta och manifesta funktioner;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att se om och i så fall hur straffet har en latent genusskapande funktion genom att se till hur personal och intagna upplever främst behandlingsprogrammen, men även ”vardagslivet”, på en anstalt. Vi har använt oss av följande frågeställningar:• Efter vems önskemål/behov är behandlingsprogrammen utformade?• Hur upplevs möjligheten att förändra/påverka behandlingsprogrammen?• Hur upplevs graden av frivilligt deltagande i behandlingsprogrammen? • Hur upplevs skillnader/likheter mellan manliga och kvinnliga anstalter i form av behandlingsmöjligheter? Metod och material: Studien bygger på en kvalitativ metod, där intervjuer ligger till grund för resultatet. LÄS MER