Sökning: "charlotte davidsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden charlotte davidsson.

 1. 1. Multisjuka äldre personers erfarenheter av läkemedelsbehandling

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Davidsson; Charlotte Elstad Arenkvist; [2017]
  Nyckelord :Äldre; läkemedelshantering; compliance; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Äldre personer är en problematisk grupp att ordinera läkemedel till på grund av fysiska förändringar som sker med stigande ålder, multisjuklighet och samtidigt intag av andra läkemedel. Följsamheten till läkemedelsordinationer vid långtidsmedicinering är låg i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Rytm- och pulsutlärning till klassiska violinister : Hur ser undervisningen ut?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund; Karlstads universitet/Musikhögskolan Ingesund

  Författare :Charlotte Andersson; Emma Davidsson; [2012]
  Nyckelord :Rhythm; pulse; classical violin; Community School of Music; teaching; methods; didactic; Rytm; puls; klassisk fiol; kommunal musikskola; undervisning; hjälpmedel; didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur fiolpedagoger på en kommunal musikskola undervisar i ämnet rytm och puls. Det saknas mer omfattande forskning inom området och vi ville därför göra en fördjupande studie som behandlar denna frågeställning. LÄS MER

 3. 3. Accounting for Climate Change : Incorporating Externalities due to CO2 Emissions into Financial Statements

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Emelie Davidsson; Charlotte Lilja; [2012]
  Nyckelord :Climate Change; Externalities; Full Cost Accounting; Sustainability Reporting; Externaliteter; full cost accounting; hållbarhetsredovisning; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The full cost of climate change is not accounted for in today’s financial reporting. Today’s sustainability reporting mainly consists of disclosures which do not affect any financial statement. If externalities were accounted for it would help stakeholders become aware of companies’ true sustainability. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Norrbottensteatern

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Olof Axelsson; Charlotte Cederlund; Jonas Davidsson; Susanne Mattsson; [2005]
  Nyckelord :Theatre; smoke; evacuation; Norrbottensteatern; fire safety; cloakroom; seats; stage; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report is a fire safety evaluation of Norrbottensteatern in Luleå, Sweden. The report was carried out as a part of the education program for fire engineers. The main purpose was to analyse the safety regarding evacuation in case of fire, and to present a proposal of measures if necessary. LÄS MER