Sökning: "charlotte pehrson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden charlotte pehrson.

 1. 1. Barnsexturism - vem bryr sig - Rapportering i svensk press 2000-2007 med delstudie från Kambodja

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Charlotte Pehrson; [2007]
  Nyckelord :Barnsexturism; Svensk press; Nyhetsvärdering; Medierapportering; Kambodja; ECPAT; Resebranschen; Barn; Sex; Turism; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den svenska pressens rapportering om barnsexturism åren 2000-2007. Genom kvantitativ innehållsanalys studeras avsändare bakom budskapet i artiklarna, aktiva aktörer och huvudsakligt innehåll. Analysen har sin grund i teorier om mediernas dagordning och om medielogik. LÄS MER

 2. 2. Barnsexturism Rättsläget i Sverige och Kambodja

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Pehrson; [2007]
  Nyckelord :Barnsexturism; barnsexhandel; Kambodja; Ecpat; resebranschen; Barn; Sex; Turism; juridik; sexualbrott;

  Sammanfattning : Turistbranschen växer i takt med globaliseringen och har idag utvecklats till en av de mest lönsamma ekonomiska inkomstkällorna i världen. I dess kölvatten växer också den internationella barnsexhandeln. LÄS MER

 3. 3. Tibetan migration to India - Why, when, how and with what consequences?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Charlotte Pehrson; [2004]
  Nyckelord :Samhällsvetenskaper; Social sciences; Migration; Tibet; Kina; Indien; China; India; Social geography; Socialgeografi; Social Sciences;

  Sammanfattning : When China occupied Tibet in 1950 in order to "liberate" Tibet from its "economic backwardness" of feudal and religious traditions, the effects were devastating. Tibetans were dispatched to labour camps, monks and nuns were executed or imprisoned, thousands of monasteries and temples were destroyed and communist propaganda was forced upon the Tibetan people. LÄS MER