Sökning: "charlotte rafsten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden charlotte rafsten.

 1. 1. Klokare politiker? En fallstudie av Skånedialogen som demokratiutvecklande metod

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Charlotte Rafsten; Sara Strand; [2012]
  Nyckelord :Medborgardialog; Fishkin; demokratiutveckling; Skånedialogen; deliberation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years the debate on local democracy and its gradual weakening has become increasingly lively. Citizens’ lack of commitment and engagement has been recognized as one factor of explanation to this decrease. The principle of a representative democracy is being jeopardized. LÄS MER

 2. 2. IFRS effekt på noterade företags redovisning - en statistisk studie av företagen på Stockholms O-lista

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Rafsten; Tobias Hansson; Charlotte Soneson; [2006]
  Nyckelord :IFRS; IASBs föreställningsram; redovisningspraxis; RR; statistisk undersökning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Övergången från att redovisa enligt Redovisningsrådets rekommendationer till att redovisa enligt IFRS/IAS har föranlett stora förändringar i de redovisade siffrorna för många noterade företag. Därför vill vi undersöka hur övergången till IFRS har förändrat redovisningspraxis för noterade svenska företag, samt hur representanter för dessa företag anser att redovisningens kvalitet har påverkats. LÄS MER