Sökning: "charlotte"

Visar resultat 1 - 5 av 1970 uppsatser innehållade ordet charlotte.

 1. 1. Partiet som kom in i värmen - En kvantitativ undersökning av hur gestaltningen av det populistiska partiet Sverigedemokraterna har förändrats över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Attefall; Elina Mattsson; Charlotte Månsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Populism; Sverigedemokraterna; gestaltningsteorin; morgontidning; kvällstidning; journalistik; radikal höger;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore how the Swedish populist party, the Swedish Democrats, have been framed in the morning newspapers and in the evening newspapers one week before the Swedish election 2010 and 2022. By doing this we want to see if and how newspapers have changed the way they frame a populistic party as the Swedish Democrats has achieved major parliamentary success. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor i ledande positioner i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Emma Gradin; Charlotte Jonsson; [2023]
  Nyckelord :gender equality work; homosociality; glas ceiling; male dominated organisations; utvecklingsmöjligheter kvinnor;

  Sammanfattning : This qualitative study has been focused on investigating and comparing the opportunities and obstacles for women to take on leadership positions in a male dominated industry. Despite the fact that women in leadership positions have increased over time, the fact remains that leading positions are male dominated which makes it harder for women to pursue careers on higher levels. LÄS MER

 3. 3. ”…bara en levande varelse” : - En tematisk analys med genusperspektiv av Viktoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883) samt didaktisk tillämpning av verken för skolans värdegrundsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Hallan; [2023]
  Nyckelord :Victoria Benedictsson; Anne Charlotte Leffler; genus; könsnormer; värdegrundsarbete; litteratursamtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar Victoria Benedictssons ”Ur mörkret” (1888) och Anne Charlotte Lefflers ”Barnet” (1883), två noveller som tillkom under en period i Sverige då frågor om kön debatterades flitigt. Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur värdegrundsarbete angående könsnormer och -värden kan bedrivas i svenskundervisningen på gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i samband med klimakteriet : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Natalie Gilert; Charlotte Dufva Pettersson; [2023]
  Nyckelord :Climacteric; Menopause; Sexuality; Sexual Health; Women; Klimakteriet; Kvinnor; Menopaus; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund ​Alla kvinnor som uppnår en högre ålder kommer att uppleva klimakteriet. Denna fas är en naturlig del av kvinnors åldrande, då hormonell förändring sker och den reproduktiva perioden närmar sig sitt slut. LÄS MER

 5. 5. Hur föräldrar till barn och unga med autism upplever barnens övergång till tonåren och vad föräldrarna gör för att främja sitt välmående och aktivitetsbalans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sandra Charlotte Lindgren; Alma Olsson; [2023]
  Nyckelord :vårdnadshavare; tonåringar med autism; puberteten; övergångsperioden; rutiner; strategier; aktivitetsmönster; välbefinnande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara förälder till ett barn eller ungdom med autism ställer höga krav på föräldraskapet och påverkar aktivitetsmönstret. Stor del av forskningen fokuserar på svårigheterna som följer med diagnosen men kunskapen om vad föräldrarna gör för att främja sin aktivitetsbalans är begränsad. LÄS MER