Sökning: "charlotte"

Visar resultat 1 - 5 av 1923 uppsatser innehållade ordet charlotte.

 1. 1. "I have alluded to him, Reader". Categorising literary references in Jane Eyre (1847)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Olivia Nordgren; [2022-02-17]
  Nyckelord :Charlotte Brontë; Jane Eyre; allusions; references; structuralism; dimensions of the text; textual and extratextual; allusioner; referenser; strukturalism; textdimensioner; textuellt och extratextuellt;

  Sammanfattning : This essay examines the use of references to real books within the narrative of Charlotte Brontë’s Jane Eyre (1847). Jane Eyre is one of the most densely allusive novels of its time, which is well-documented, but there is a limited focus on the use of allusions and references woven into its narrative, as opposed to the references woven into the textual side of the prose itself. LÄS MER

 2. 2. Psykoterapi med patienter med komplex PTSD : - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Järnvall; Lisa Hanquist; [2022]
  Nyckelord :complex PTSD; psychotherapy; komplex PTSD; psykoterapi; PTSD;

  Sammanfattning : Komplex PTSD har tidigare gått under samma kriterier och riktlinjer för behandling som PTSD, men togs 2018 in som en egen diagnos efter att WHO gjort revideringar inför utgåvan ICD-11. I Sverige finns ännu inga specifika riktlinjer för behandling av komplex PTSD. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att samtala om existentiella frågor med patienter i livets slutskede : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Axhed; Marie-Charlotte Stenvall; [2022]
  Nyckelord :Existentiella samtal; Livet och döden; Sjuksköterskor; Patient; Livets slutskede; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med en oövervinnerlig sjukdom som på längre eller kortare sikt kommer att leda till döden och livets slutskede kan väcka många känslor, frågor och tankar, inte bara hos patienten utan även hos sjuksköterskan. Samtal om existentiella frågor som livet och döden kan hjälpa patienten att sätta ord på vad som är värdefullt den sista tiden i livet. LÄS MER

 4. 4. HÅLLBARHETSREDOVISNING & GRI : En diskursanalys om hur företag väljer att kommunicera med hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Holm Charlotte; Erika Johansson Lavrell; Madeleine Stenlund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Hållbar utveckling, CSR, GRI Forskningsfrågor: 1. Hur använder företagen hållbarhetsrapporten för att kommunicera sinhållbarhet och vilka variationer förkommer?2. LÄS MER

 5. 5. CHARLOTTE PERRIAND SOM FORMSKAPARE : Anpassade för mänskliga behov och funktionell frihet, för alla

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Beata Duvaker; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER