Sökning: "charlottenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet charlottenberg.

 1. 1. Särbehandling : En studie i det skilda bemötandet av nordiska och utomnordiska arbetskraftsinvandrare av de svenska myndigheterna 1947 - 1964

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rasmus Andersson; [2020]
  Nyckelord :charlottenberg; arbetskraftsinvandring; social kontroll; statens utlänningskommission;

  Sammanfattning : The purpose of this study is first and foremost to examine how the treatment of Nordic and non-Nordic migrant worker groups differed from each other during the time period 1947 to 1964, seen through the lens of the Swedish authorities. The study focuses primarily on the ”landsfiskal,” a now defunct civil servant position that served as a combination of prosecutor, bailiff and chief constable, as well as Statens Utlänningskommission, whose modern equivalent is the Swedish Migration Agency. LÄS MER

 2. 2. Civila musikkårer i landskapet Värmlands bruksorter : Betydelsen av faktorerna ekonomi, rekrytering, musik och kulturskolan, samt samverkan med studieförbunden för musikkårernas överlevnad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Gisela Lindh; [2015]
  Nyckelord :Civila musikkårer; kulturpolitik; Degerfors musikkår; Gruvöns musikkår; Slottsbrons musikkår; kulturarv; tillgänglighet; gemenskap;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is about civilian marching bands in the province Värmland industrial communities, with a focus on Degerfors, Edsvalla, Gruvön, Nors, Slottsbron, and Vålberg bands. Degerfors, Gruvön, and Slottsbron bands are three corps that still operates concerts and performances. The other three unions are defunct. LÄS MER

 3. 3. Alternativa nätlösningar vid reinvestering

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Petter Strandberg; [2015]
  Nyckelord :Network planning; rural network; reinvestment project; network reliability; Nätplanering; lokalnät; reinvesteringsprojekt; leveranssäkerhet;

  Sammanfattning : Hårdare krav ställs på leveranssäkerheten i de svenska elnätet. Kraven har ställts som följd av att flertal stormar och oväder har orsakat väldigt långa avbrott historiskt sett i Sverige. Det är nu olagligt att ha ett avbrott längre än 24 timmar. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the detail level of reliability analyses used in the investment planning at Fortum Distribution AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Sabina Stenberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis project is a cooperation between Fortum Distribution AB and The Royal Institute of Technology (KTH).When maintaining and operating a power distribution system, which is the task of Fortum Distribution AB, the aim is to always be able to deliver electric energy to the customers. LÄS MER

 5. 5. Current and future shopping conditions in Sälen

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Kulturgeografi; Högskolan Dalarna/Kulturgeografi

  Författare :Malin Ahlsén Gahns; Johan Olsson; [2011]
  Nyckelord :cross border shoppers; Sälen; mountain tourism; mountain tourists; gis; gränshandel; sälen; fjällturism; fjällturister; gis;

  Sammanfattning : Going from having bought the most essential at the small shops close to home, better communications and an increasingly consumption oriented lifestyle has created a change in shopping behavior and has led to phenomenon such as shopping centres and more. These are constantly being built in Sweden: in the cities, outside the cities and more recently even in small cities -small cities as for one reason or another have access to a larger customer base which can have businesses to flourish economically. LÄS MER