Sökning: "chatbots"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet chatbots.

 1. 1. AI-chatbots som kundtjänstverktyg inom banksektorn : En kvantitativ studie om svenska bankkonsumenters tillit och intention att använda AI-chatbots

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sophie Bäcktorp; Antonia Henriksson; [2022]
  Nyckelord :trust; Technology acceptance model; Online-trust; chatbots; Artificell intelligience; banking sector; digital customer service; percived humanness; risk; digital trust.;

  Sammanfattning : Digitalisering är under ständig utveckling inom banksektorn. I och med den växande utvecklingen så har intresset för artificiell intelligens ökat men trots detta finns det fortfarande kvar osäkerheter kring användandet av AI-chatbots. LÄS MER

 2. 2. Chatbot : Hur användningen av chatbots påverkar e-handel kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Winberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-handel i dag har utvecklats sedan det först började på 90-talet och är idag största sättet att göra transaktioner på. Detta har påverkat hur vi idag gör vår shopping var vi gör det och för många av oss sker mycket av shoppingen genom internetet. LÄS MER

 3. 3. The task to Technology view of text-based Chatbot Utilization and Performance : Quantitative study

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ifasanya Ogunjobi; [2022]
  Nyckelord :Chatbots; Conversational agents; Task to Technology Fit; Partial Least Squares; and Structural Equation Modelling;

  Sammanfattning : Chatbots are very widely used nowadays. However, much of the research on Chatbots have had a technology focus or has been limited to studies of adoption. To take advantage of the potential associated with chatbots, research that addresses the issues online users face when interacting with such programs is needed. LÄS MER

 4. 4. A Case Study of a Chatbot Aimed at Healthcare Employees

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Vikdahl; [2022]
  Nyckelord :Chatbot; Virtual Agent; utility; responsiveness to user expression; user experience; user study;

  Sammanfattning : This case study investigates a chatbot and its responsiveness to user expression, utility and the users' experience. A user study was performed with both a questionnaire and user interviews. LÄS MER

 5. 5. The benefits and drawbacks of implementing chatbots in higher education : A case study for international students at Jönköping University

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Terrance Lopez; Meer Qamber; [2022]
  Nyckelord :Chatbots; Higher education; Jönköping University; International students;

  Sammanfattning : Background A chatbot is a type of modern computing program that uses textual or vocal interfaces to replicate human communication or "chitchat.” is widely used in many large-scale applications. LÄS MER