Sökning: "checklista för säker kirurgi 2.0"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden checklista för säker kirurgi 2.0.

 1. 1. Perioperativ kommunikation. En observationsstudie angående operationsteamets följsamhet vid Kontroll inför operationsstart av checklistan för säker kirurgi 2.0

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Björkebro; [2021-05-07]
  Nyckelord :patientsäkerhet; teamarbete; kommunikation; operationssjuksköterska; checklista för säker kirurgi 2.0; följsamhet;

  Sammanfattning : Background: Medical errors caused by the Healthcare is a problem that entails unnecessarily suffering, death and large economic loss. World Health Organization started a global collaboration to improve safety in surgery which resulted in the Surgical Safety Checklist (SSC). LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksöterskans användning och erfarenhet av "Checklista för säker kirurgi 2.0" : - En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Guangli Xu; [2020]
  Nyckelord :Checklista för säker kirurgi 2.0; Operationssjuksköterskan; Patientsäkerhet; Teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det föreligger alltid risk för att patienten drabbas av vårdskada i samband med operation. World Health Organization's (WHO) Surgical Safety Checklist har visat sig vara effektiv för att förebygga vårdskada och öka teamarbete på operationssalen. Checklista för säker kirurgi 2. LÄS MER