Sökning: "checklista iso 14001"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden checklista iso 14001.

 1. 1. Från Always till Superior : En fallstudie kring utformning av ett hållbarhetsverktyg för förhöjd miljöprestanda på ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Malin Lindell; Caroline Sundqvist; [2016]
  Nyckelord :Sustainability; organization; dissemination; environmental performance; ISO 14001; Hållbarhet; organisation; kunskapsspridning; miljöprestanda; ISO 14001; hållbarhetsverktyg;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn hör till de branscher som har störst påverkan på miljö och klimat. Medutgångspunkt i detta går det att argumentera för att branschen bör satsa på hållbarhetsområdetför att skona miljön. LÄS MER

 2. 2. A study of the tendering stage process when introducing new quality systems

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Alexander Unoson; [2013]
  Nyckelord :Entré; Povel; Anbud; Kalkyl; LOU; Checklista; Ledningssystem; Almroth; Internationell Standard; Förfrågningsunderlag; Allmänna Bestämmelser;

  Sammanfattning : Almroth Byggnads AB är mitt i processen att revidera sina olika ledningssystem. Entré, som nyligen började användas som ekonomiledningssystem, i ett steg på vägen för att kunna utvecklas till ett verksamhetsledningssystem. Dit ska man komma genom att samarbeta med Povel, ett branschanpassat ledningssystem för alla typer av byggföretag. LÄS MER

 3. 3. Miljödiplomeringens betydelse för små och medelstora företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Rada Dobriyanova; [2004]
  Nyckelord :certifiering; checklista; EMAS; ISO 14001; miljöarbete; miljöaspekter; ; miljödiplomering; miljöengagemang; miljökommunikation; miljömål; miljöprestanda; mätning; möjligheter; problem; små och medelstora företag; ständig förbättring; tillämpning; Environmental studies; Miljöstudier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras Göteborgs kommuns miljödiplomeringsmodell, dess tillämpning,problem och möjligheter. Syftet var att studera vad företag och revisorer accentuerar på, vilka problem och brister som förekommer samt hur miljöprestanda och miljökommunikation uppfattas i certifierade respektive diplomerade företag. LÄS MER